Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performanceTo learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy [link].

Intrum Justitia Invest

 

Har du fått ett brev från oss? Vi finns här för att hjälpa dig hitta en lösning. Om du inte kan betala din skuld bör du omgående kontakta oss. Våra kravhandläggare har lång erfarenhet av att hitta lösningar för att du skall bli skuldfri.

Har du fått ett kravbrev från oss?

Om du har fått ett kravbrev från Intrum Justita Invest är det viktigt att du betalar innan förfallodatum. Använd gärna vårt bifogade inbetalningskort. Annars finner du uppgifter för betalning här till höger. Läs mer här.

 

Föreslå en avbetalningsplan

Om du inte kan betala din skuld bör du omgående kontakta oss. Våra kravhandläggare har lång erfarenhet av att hitta lösningar för att du skall bli skuldfri. Kontakta oss så kan vi ge dig ett förslag anpassat efter dina förutsättningar. Läs mer här.

 

För dig som har en skuld till Tele2 Sverige AB

TELE2 SVERIGE AB med ombud Transcom CMS AB har överlåtit obetalda ärenden till Intrum Justitia. Det innebär att du hädanefter ska betala din skuld till Intrum Justitia. Läs mer om vad det innebär för dig