Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performanceTo learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy [link].

Intrum Justitia Invest

 

Har du fått ett brev från oss? Vi finns här för att hjälpa dig hitta en lösning. Om du inte kan betala din skuld bör du omgående kontakta oss. Våra kravhandläggare har lång erfarenhet av att hitta lösningar för att du skall bli skuldfri.

Har du fått ett kravbrev från oss?

Om du har fått ett kravbrev från Intrum Justitia Invest är det viktigt att du betalar innan förfallodatum. Använd gärna vårt bifogade inbetalningskort. Annars finner du uppgifter för betalning här till höger. Läs mer här.

 

För dig som har ett ombud. Kom ihåg att du måste ge ombudet fullmakt

Om du vill att någon annan ska företräda dig i ditt eller dina ärenden måste du och den personen fylla i en fullmakt där du skriftligen godkänner att den personen får ta del av dina uppgifter. Det gäller även om det är din fru, din man, dina barn, syskon etc. Här finns en mall, fullmakt skriv ut den, fyll i uppgifterna, skriv under och skicka orginalet till oss.

Postadres: Intrum Justitia Invest, Box 1094, 432 14 Varberg

 

Föreslå en avbetalningsplan

Om du inte kan betala din skuld bör du omgående kontakta oss. Våra kravhandläggare har lång erfarenhet av att hitta lösningar för att du skall bli skuldfri. Kontakta oss så kan vi ge dig ett förslag anpassat efter dina förutsättningar. Läs mer här.

 

För dig som har en skuld till 

PayEx har överlåtit obetalda ärenden till Intrum Justitia. Det innebär att du från och med nu ska betala din skuld till Intrum Justitia. Läs mer om vad det innebär för dig