Presentation of Q3 results 

Intrum announced its interim results for January-September 2020 on 23 October, 2020 at 7:00 a.m. CET.

Read more ›

Intrum emitterar två obligationer, två respektive fem år, om totalt 2 miljarder kronor

Intrum har emitterat två icke säkerställda obligationer, en tvåårig om 750 miljoner SEK till STIBOR 3m +250 baspunkter samt en femårig om 1250 miljoner SEK till STIBOR 3m +460 baspunkter. Obligationerna utfärdas inom ramen för det existerande svenska MTN-programmet, 10 miljarder SEK, och kommer att noteras på Nasdaq Stockholm.

Medlen kommer att användas för att återbetala den existerande kreditfaciliteten (RCF). Emissionen sker som en del av den nuvarande finansieringsstrategin och är neutral för Intrum ur ett skuldsättningsperspektiv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Emil Folkesson, Group Treasury Director
+46 70 744 69 82
+46 8 546 102 02
emil.folkesson@intrum.com

Viktor Lindeberg, Head of Investor Relations & Group Business Control
+46 76 897 07 08

+46 8 546 102 02
viktor.lindeberg@intrum.com
ir@intrum.com

 

Informationen lämnades, genom ovan kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2020-09-03 kl. 17.00.