Please note that on our website we use cookies necessary for the functioning of our website, cookies that optimize the performanceTo learn more about our cookies, how we use them and their benefits, please read our Cookie Policy [link].

Frågor och svar

 

Varför har jag fått ett kravbrev från Intrum Justitia Invest?

Intrum Justitia Invest samarbetar med finans- och kreditmarknadsbolag samt distanshandelsbolag. Din skuld finns hos oss därför att den tidigare fordringsägaren överlåtit skulden till oss.

Jag har fått ett inkassokrav men kan inte betala hela skulden på en gång. Vad ska jag göra?

Det är viktigt att du snarast kontaktar Intrum Justitia Invest för att diskutera en lösning. Våra kravhandläggare har lång erfarenhet av att hitta lösningar för att du skall bli skuldfri. Kontakta oss så kan vi ge dig ett förslag anpassat efter dina förutsättningar.

Jag har betalat skulden men trots detta fått ett inkassokrav. Vad ska jag göra?

För att vi ska kunna undersöka vad som har hänt med din betalning behöver vi underlaget för den. På betalningsunderlaget ska det framgå till vilket konto betalningen erlagts, vilket datum, belopp och vilken referens som angivits. Det är viktigt att du snarast kontaktar Intrum Justitia Invest så att ärendet inte lämnas vidare till kronofogden.

Jag betalade skulden innan jag fick inkassokravet. Måste jag ändå betala inkassokostnaden?

Har din betalning bokförts hos Intrum Justitia Invest samma dag som inkassokravet är skickat, dvs. utskriftsdatumet eller senare, är du skyldig att betala inkassokostnaden.

Jag har fått ett inkassokrav trots att jag inte tidigare fått någon betalningspåminnelse. Måste jag ändå betala inkassokostnaden?

Det finns ingen skyldighet att skicka betalningspåminnelse innan inkassokrav. Därför är du skyldig att betala inkassokostnaden oavsett om du fått en betalningspåminnelse eller ej. (Om inkassokravet avser en parkeringsavgift måste ändå en betalningspåminnelse skickas ut.)

Jag har fått ett krav som jag tycker är felaktigt. Måste jag ändå betala?

Det är viktigt att du snarast kontaktar oss och förklarar vad du anser är felaktigt. Detta kan du göra via telefon, e-post, fax eller brev. Våra kontaktuppgifter finner du till höger.

Vilken ränta måste jag betala?

När man inte betalar en skuld i tid måste man oftast betala dröjsmålsränta till dess att man har slutbetalat skulden. Räntan debiteras antingen enligt avtal eller enligt lag.

Om dröjsmålsräntan inte har avtalats gäller räntelagens regler. Räntelagen ger fordringsägaren rätt att ta ut en årsränta som motsvarar referensräntan plus åtta procent.

När får Intrum Justitia Invest kontakta mig?

Intrum Justitia Invest får kontakta dig muntligen under dag- och kvällstid dock inte senare än klockan 21.00. Enligt god inkassosed kan Intrum Justitia Invest kontakta dig muntligen angående din skuld först när betalningsfristen som är angiven i inkassokravet eller denuntiationsbrevet gått ut.

Vad innebär det att ett betalningsföreläggande skickats till Kronofogden?

Om du inte betalar din skuld kan Intrum Justitia Invest ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogden. Kronofogden kommer då att skicka ut ett brev till dig tillsammans med ett delgivnings-kvitto som du snarast ska skriva under och skicka tillbaka till kronofogden som bevis på att du tagit emot deras brev. Du har därefter ca 10 dagar på dig att betala eller bestrida skulden.

Om du inte betalar din skuld kommer kronofogden att fastställa skulden och utfärda ett så kallat utslag. Utslaget är ett bevis på att skulden är riktig och kan användas för att begära utmätning av dina tillgångar eller inkomst löpande till dess att skulden är betald.

Vad är en betalningsanmärkning och när uppstår den?

En betalningsanmärkning är en registrering i kreditupplysnings-register som utvisar att en betalning inte erlagts i tid. Den uppkommer i samband med att kronofogden meddelar utslag i mål om betalningsföreläggande eller när tingsrätten meddelar dom/tredskodom.

Utöver detta finns det andra situationer som medför en registrering i kreditupplysningsregister. Några exempel är utmätningsförsök, beslut om skuldsanering och konkurs. Anmärkningen finns kvar i tre år.

Vad betyder utmätning?

Med ett utslag från kronofogden eller annan exekutionstitel (exempel dom/tredskodom) som grund kan man begära utmätning av en skuld. Kronofogden utreder då om det finns överskott i lön, annan ersättning, eller om egendom finns att ta i anspråk för att skulden ska kunna betalas.