Přejít k hlavnímu obsahu

Na našem webu používáme soubory cookies nezbytné pro jeho fungování, cookies které slouží k optimalizaci výkonu. Pokud se chcete dozvědět více, například jak cookies používáme a jejich výhody, přečtěte si prosím  naše ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE.

Sloučením společností Intrum Justitia a Lindorff vznikne přední poskytovatel služeb pro správu úvěrů

Společnosti Intrum Justitia a Lindorff oznámily svůj záměr sloučit se a tím vytvořit předního poskytovatele služeb CMS

  • Sloučený subjekt bude mít díky své velikosti a diverzifikaci ideální pozici, aby zachytil silný růst trhu v odvětví CMS
  • Od sloučení se očekává, že přinese významné výhody všem zainteresovaným stranám a povede k vytvoření významné hodnoty pro akcionáře díky synergiím v oblasti ročních nákladů v odhadované výši 0,8 mld. SEK a výrazným dalším synergiím v oblasti výnosů.
  • Byla uzavřena smlouva, podle které společnost Intrum Justitia získá všechny nesplacené akcie společnosti Lindorff výměnou za nově vydané akcie společnosti Intrum Justitia.
  • Akcionáři společností Intrum Justitia a Lindorff budou ve sloučeném subjektu vlastnit přibližně 53 % a 47 % akcií příslušných původních společností. Největším nepřímým akcionářem ve sloučeném subjektu se stane fond Nordic Capital Fund VIII, který je momentálně nepřímým většinovým akcionářem společnosti Lindorff.
  • Transakci jednohlasně doporučily představenstva společností Intrum Justitia i Lindorff.
  • Transakci musí schválit akcionáři společnosti Intrum Justitia a příslušné regulační orgány a orgány pro hospodářskou soutěž. K očekávanému uzavření transakce dojde ve druhém čtvrtletí roku 2017.

Sloučením společností Intrum Justitia a Lindorff vznikne přední poskytovatel služeb CMS s lokálními pobočkami na 23 trzích v celé Evropě a s týmem více než 8 000 profesionálních, starostlivých a oddaných zaměstnanců. Lokální i globální klienti budou moci, díky spojením sil obou společností, využívat výhod silné celoevropské platformy, širší nabídky služeb, inovativních řešení a nejlepších služeb pro dodržování předpisů v tomto odvětví.

Společně budeme mít jedinečnou pozici, které nám umožní chopit se nebývalé příležitosti k růstu a expanzi, již představují probíhající strukturální trendy v bankovním sektoru. Naší společnou ambicí je být špičkou v oboru a věříme, že budeme moci přispět ke stabilní ekonomické situaci v Evropě. Obě společnosti, každá svým vlastním způsobem, byly průkopníky transformace způsobu podnikání v našem oboru a se zaměřením na dodržování předpisů a spravedlivé a zdvořilé vymáhání pohledávek“, řekl Mikael Ericson, prezident a výkonný ředitel společnosti Intrum Justitia.

Toto spojení je výhodné geograficky i z pohledu zkušeností v daném segmentu a z klientské perspektivy. Posílí naši lokální přítomnost a poskytne nám mezinárodní platformu, na které budeme moci nadále zlepšovat naše služby pro malé i velké klienty. Společně s Mikaelem se těším na to, až spojíme dovednosti a odbornost našich zaměstnanců a vytvoříme tím organizaci, která bude poskytovat špičkové služby správy úvěrů,“ řekl Klaus-Anders Nysteen, prezident a výkonný ředitel společnosti Lindorff.

Jsem velmi rád, že toto silné oborové sloučení bylo odsouhlaseno. Společný podnik má potenciál přinášet klientům, akcionářům i společnosti do budoucna významnou hodnotu,“ řekl Lars Lundquist, předseda představenstva společnosti Intrum Justitia.

Jsme z tohoto spojení dvou společností s nejdelšími zkušenostmi v oblasti správy úvěrů v Evropě opravdu nadšení a vidíme sílu obou společností a příležitosti, které se jí v tomto odvětví nabízí. Vzhledem k růstové trajektorii obou společností a výhodám, které ze spojení vyplynou, se Nordic Capital těší, že bude moci i nadále podporovat sloučenou společnost jako kótovanou společnost, a vidí v ní významný potenciál pro tvorbu dalších hodnot,“ řekl Kristoffer Melinder, vedoucí partner, NC Advisory AB, poradce fondů Nordic Capital Funds.

Obě tyto společnosti mají své silné stránky, které se skvěle doplňují, a stanou se vůdčí silou při formování budoucnosti správy úvěrů. Kromě vytvoření silné růstové platformy bude mít nová společnost potenciál zasadit se o konsolidaci tohoto fragmentovaného odvětví. Oba týmy pracují s obdivuhodným nasazením a odhodláním,“ řekl Per E. Larsson, předseda představenstva společnosti Lindorff.

Máte-li zájem o další informace, kontaktujte prosím: Intrum Justitia Česká republika Kontaktní osoba: Ing. Karol Jurák, Managing Director Czech republic, + 421 903 777 362, karol.jurak@intrum.cz

O společnosti Intrum Justitia

Intrum Justitia je přední evropská skupina v oblasti správy pohledávek, poskytující komplexní služby, včetně odkupu pohledávek, s cílem dosáhnout měřitelného zlepšení peněžních toků klientů a dlouhodobé ziskovosti. Společnost Intrum Justitia byla založena v roce 1923 a má přibližně 4 000 zaměstnanců a zastoupení na 20 trzích. V r. 2015 činily konsolidované výnosy 5,6 mld. SEK. Od r. 2002 je Intrum Justitia AB obchodována na stockholmské burze Nasdaq Stockholm. Další informace naleznete na webu www.intrum.com

O společnosti Lindorff

Společnost Lindorff, která byla založena v roce 1898, je přední evropskou společností v oboru správy úvěrů, která poskytuje úplný rozsah služeb od inkasa a odkupu dluhů až po platební a fakturační služby. Společnost má 4 400 zaměstnanců v 13 zemích a její sídlo je v Oslu v Norsku. V roce 2015 dosáhla společnost Lindorff čistého výnosu 534 mil. eur. Většinovým vlastníkem společnosti Lindorf je fond Nordic Capital Fund VIII. Další informace naleznete na webu www.lindorff.com

O fondech Nordic Capital

Skupina soukromých investičních fondů Nordic Capital investuje do středně velkých společností převážně ve Skandinávii už od roku 1989. Díky zodpovědnému přístupu a cílenému strategickému rozvoji a zdokonalování svého provozu dokáží fondy Nordic Capital ze svých investic vytvářet zisky. Fondy Nordic Capital investují do společností v severní Evropě a do vybraných mezinárodních investičních příležitostí. Fondy Nordic Capital v současnosti spravují aktiva ve výši 10,5 mld. eur. Nejmladším fondem je Nordic Capital Fund VIII s kapitálovými vklady ve výši 3,5 mld. eur, které do něj vložili zejména mezinárodní institucionální investoři, například penzijní fondy. Fondy Nordic Capital mají sídlo v Jersey na Normanských ostrovech a jejich poradci jsou společnosti skupiny NC Advisory ve Švédsku, Dánsku, Finsku, Norsku, Německu a Velké Británii. Další informace o fondech Nordic Capital najdete na webu www.nordiccapital.com.