Přejít k hlavnímu obsahu

Na našem webu používáme soubory cookies nezbytné pro jeho fungování, cookies které slouží k optimalizaci výkonu. Pokud se chcete dozvědět více, například jak cookies používáme a jejich výhody, přečtěte si prosím  naše ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE.

právní vymáhání

U pohledávek, které nevymůžete mimosoudně, jsme připraveni vám poskytnout služby vymáhání právní cestou u soudu, případně jiného orgánu, který je oprávněn ve věci rozhodnout a vydat tzv. exekuční titul (platební rozkaz, rozsudek, rozhodčí nález apod.).

Naše služby

Zajistíme veškerou administrativní přípravu sporu a po kompletaci dokumentace ji předáme našemu smluvnímu advokátovi, který podá ve věci žalobu. V zahájeném soudním sporu pak budeme pokračovat až do vydání pravomocného rozhodnutí, které uloží dlužníkovi (žalovanému) povinnost zaplatit vám vaši pohledávku vůči němu včetně příslušenství.

 
  • Významné spolupracující advokátní kanceláře
  • Odborné zpracování všech materiálů

Příprava dokumentace a samotné řízení je poměrně náročné na splnění formální i věcné stránky. Intrum Justitia je schopna vám tyto služby zajistit.

Zastupování v insolvenčních řízeních

Nabízíme vám zajištění činností spojených s insolvenčním řízením, a to průběžný monitoring vašich klientů a dlužníků v insolvenčním rejstříku, zpracování a podání přihlášky k insolvenčnímu řízení, plnohodnotné zastoupení ve věřitelském výboru, komunikace s insolvenčími soudy a insolvenčními správci, hlídání plnění splátkového kalendáře v případě oddlužení.

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby?

Telefon: +420 467 770 320
E-mail:  intrumczech@intrum.cz

Potvrzení