Hop til hovedindhold

Vi benytter cookies så vi kan give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, accepterer du brugen af cookies og at de gemmes i din historik. Du kan til en hver tid ændre indstillingerne for cookies i dine browserindstillinger. Læs vores Cookie Politik

Europæiske lande kan stå over for en ungdomsudvandring

Unge i Ungarn, Polen, Slovakiet, Italien og Portugal er dem, som er mest ivrige efter at forlade deres hjemlande, på jagt efter en bedre fremtid

  • Med en gennemsnitlig arbejdsløshed på over 21 procent for personer under 25 år, ifølge Eurostat, står unge i Europa over for en barsk økonomisk fremtid. For mange unge europæere, synes det at flytte til et andet land som en løsning til at forbedre deres økonomiske situation. I Ungarn er 60 procent af de unge parate til at flytte grundet økonomiske årsager, efterfulgt af Polen på 41 procent, Slovakiet på 40 procent og Italien på 37 procent.
  • Denne iver efter at flytte til udlandet, hænger i mange lande sammen med arbejdsløsheden blandt unge. I Italien, for eksempel, hvor ønsket om at flytte er blandt de stærkeste, er 41 procent arbejdsløse og i Slovakiet er det 24 procent. Men selv i nogle lande med en relativt lav ungdomsarbejdsløshed, såsom Ungarn med ca. 7 procent og Polen med 19 procent, forbereder unge sig på et bedre liv i udlandet. I gennemsnit er det næsten hver fjerde (23 procent) af Europas unge, der overvejer at migrerer på grund af den økonomiske situation i deres hjemlande.

"Det faktum, at de unge europæere har så lidt tillid til deres fremtid i deres hjemlande er problematisk for alle. Det er meget rimeligt for nogen i alderen 25år eller yngre, at forestille sig en verden, hvor de ved at arbejde hårdt kan forbedre deres eget liv. Den positive tolkning af vores undersøgelse er, at rigtig mange af Europas unge er parate til at skride til handling for at forbedre deres situation. Det negative aspekt er, at de mangler tillid til at opnå dette i deres hjemlande", udtaler Erik Forsberg, fungerende President & CEO for Intrum Justitia koncernen.

Ønsket blandt Europas unge om at søge en bedre økonomisk fremtid, går på tværs af hele Europa. Selv i lande, der er økonomisk bedre stillet, såsom Tyskland og de nordiske lande, overvejer 6-13 procent af de unge i alderen 18-24 år, at tage til udlandet for at søge efter en bedre økonomisk situation. I Frankrig siger 24 procent af de unge adspurgte, og i Storbritannien 13 procent, at de overvejer at flytte til et andet land for at forbedre deres økonomiske situation.

"Med et europæisk gennemsnit på mere end 18 procent af unge der ikke er i beskæftigelse eller under uddannelse, er de europæiske ledere nødt til at vise kreativitet og beslutsomhed, og nødt til at indgyde håb hos de unge i Europa. Ved hjælp af en række løsninger, såsom lærlingeuddannelser og ungdomsløn, kan Europas unge tilbydes en vej mod en bedre økonomisk situation, samt en bæredygtig privatøkonomi",tilføjer Erik Forsberg.

Ikke desto mindre synes mange at mangle et dybere håb om en bedre fremtid. European Consumer Payment Report viser, at kun 67 procent af Europas unge i alderen 18-24 år tror, at de har en rimelig chance for en væsentlig forbedring af deres økonomiske situation.

En ud af fem af de unge mener, at deres børn vil være økonomisk dårligere stillet end de er, og en ud af fire tror ikke, at de selv vil blive økonomisk bedre stillet end deres forældre er. Næsten hver femte af Europas unge siger, at de ikke har en rimelig chance for at forbedre deres økonomiske situation. Dette betyder, at millioner af unge europæere har meget lidt tillid til deres egen økonomiske fremtid.

"Det er nok første gang i moderne historie, at en kommende generation ikke har de samme økonomiske muligheder som dens forældre. Kombineret, indikerer resultaterne af rapporten at Europa glider fra hinanden, hvor dem med med evne og håber står på den ene side, og dem med begrænset evne og dermed mindre håb på den anden side. Med en ungdomsarbejdsløshedsrate i EU på over 20 procent, svarende til 4,5 millioner unge under 25 år, skal der gøres noget for at forhindre yderligere polarisering. Fra vores egne data kan vi se, at hvis du ikke er i stand til at afbetale en gæld tidligt i livet, vil du højst sandsynligt støde på lignende situationer igen", forklarer Erik Forsberg.

Håbet om en bedre fremtid og muligheden for at forbedre sin økonomiske situation er stærkest blandt de unge i Estland, hvor 87 procent har denne tro. I Sverige har 83 procent dette positive syn, i Norge 80 procent og i Danmark 74 procent. I Grækenland mener kun 41 procent, ifølge undersøgelsen, at de har en rimelig chance for en væsentlig forbedring af deres økonomiske situation, hvilket er det laveste tal blandt Europas unge, efterfulgt af Ungarn på 52 procent og Belgien på 57 procent.

Læs mere og bestil rapporten

European Consumer Payment Report

European Consumer Payment Report giver indsigt i de europæiske forbrugeres hverdag, herunder forbrugsvaner og evne til at håndtere privatøkonomi, og fungerer således som et barometer for det økonomiske holdepunkt i Europa, set fra forbrugernes synspunkt.