Hop til hovedindhold

Vi benytter cookies så vi kan give dig den bedst mulige brugeroplevelse. Hvis du fortsætter uden at ændre dine indstillinger, accepterer du brugen af cookies og at de gemmes i din historik. Du kan til en hver tid ændre indstillingerne for cookies i dine browserindstillinger. Læs vores Cookie Politik

Støtter EU-lovgivning med data

Bag kulisserne i Bruxelles: mød lobbyist Kajsa Stenström, der sørger for at beslutningstagerne lytter til inkassobranchens gode råd omkring betalingsadfærd og benytter Intrum Justitias European Payment Report

Intrum Justitias ”European Payment Report” indeholder vigtige data og indsigt, som EU-Kommissionen drager stor nytte af i deres arbejde med forsinket betaling, og i deres beslutningsproces omkring en eventuel revision af direktivet herom.

Forsinkede betalinger fra virksomheder og offentlige myndigheder har negative en påvirkning på europæisk vækst og beskæftigelse, derfor vedtog EU i 2011 direktivet om forsinket betaling (European Late Payment Directive) for at bekæmpe dette. Input fra Intrum Justitia, og især den årlige rapport European Payment Report (EPR), har været, og fortsætter med at være, af afgørende betydning for EU i evalueringen og udviklingen af direktivet.

- EPR er unik blandt sin slags og har spillet en vigtig rolle i at øge bevidstheden hos Europa-Kommissionen, om vigtigheden af rettidig betaling samt dens indvirkning på vækst og beskæftigelse. Kommissionen værdsætter denne type neutrale statistik højt og sætter i høj grad sin lid til rapporten, både med hensyn til udarbejdelse og evaluering af politikken, siger Kajsa Stenström, en lobbyist i Bruxelles, der fungerer som forbindelsesled til EU-institutionerne på vegne af Intrum Justitia.

EPR og andre rapporter fra Intrum Justitia benyttes ofte og flittigt i forskellige vurderinger foretaget af EU-institutionerne, som eksempelvis den igangværende evaluering af direktivet omkring forsinket betaling, af hvilke et udkast blev offentliggjort i november 2015. Evalueringen vil indgå som en del af Kommissionens beslutningsgrundlag, omkring hvorvidt en fuldstændig revision af direktivet er nødvendig.

- Den type upartiske og neutrale data som EPR indeholder, er svær at få og selvom de har forsøgt at indsamle data selv, vil jeg sige, at EPR i dag udgør den statistiske rygrad, når det kommer til at udvikle og evaluere situationen angående sene betalinger i Europa, siger Kajsa Stenström.

Så snart en ny EPR er publiceret, giver hun altid en kopi til relevante og interesserede embedsmænd i Kommissionen og andre EU-institutioner. Herudover deltager og præsenterer Intrum Justitia på forskellige EU-konferencer og paneler vedrørende sen betaling.

Kajsa Strenström har regelmæssig kontakt med Kommissionen, for at undersøge hvilke emner der diskuteres, hvad der er på agendaen og hvordan Intrum Justitia ville kunne være behjælpelig med oplysninger eller indsigt.

-Jeg er på mange måder Intrum Justitias øjne og ører i EU-maskinen og Intrum Justitia er meget respekteret for deres ekspertise i EU-kredse, siger Kajsa Stenström.

Direktivet omkring sene betalinger var planlagt til at blive fuldt implementeret i alle medlemslande i 2013, men implementeringen har været langsom, hvilket er en af grundene til, at det stadigt er vanskeligt at vurdere virkningerne, og det forventes derfor også at revisionen forsinkes. 

Der er kun ringe bevis for, at direktivet indtil nu har haft indflydelse på betalingsadfærden. En årsag kan være, at virksomheder måske er bange for at udøve de rettigheder direktivet giver, på grund af frygt for at skade kundeforholdet. Direktivet fastsætter maksimale betalingsfrister og giver kreditorerne ret til at opkræve renter for forsinket betaling, samt kompensation for inddrivelsesomkostninger.

Læs mere og bestil rapporten

European Payment Report

Rapporten beskriver hvilken indflydelse forsinkede betalinger har på udvikling og vækst blandt de europæiske virksomheder. På baggrund af resultaterne fra rapporten, får vi en bedre forståelse af, europæiske virksomheder syn på betalingsadfærden i deres land.