Hüppa pealehele

Põhja- ja lõunapiirkondade lõimimist ning nendevahelist kaubandust takistavad oluliselt erisused õigusaktides. Põhjamaades on ranged seadused kehtinud enam kui 20 aastat. Erinevused Rootsi, Norra ja Soome maksemudelites võrreldes ülejäänud Euroopaga on silmanähtavad. Kaubanduse toetamiseks tuleb hilinenud makseid puudutavad õigusaktid tingimata ühtlustada.