Hüppa pealehele

Euroopa Liidu alustala on kapitali, tööjõu, kaupade ja teenuste vaba liikumine. Olgugi et piiriüleste tehingute raamistik on juba kehtestatud, takistavad äririskid siiski majanduse arengut. Juba aastaid on majanduskasvu pidurdanud maksete hilinemine. Seetõttu tunneme heameelt hilinenud maksete direktiivi üle, mille Euroopa Parlament 2010. aasta oktoobris vastu võttis. Neid uusi õigusnorme tuleb kiiresti rakendada, et ettevõtjatevaheline piiriülene kaubandus saaks hästi edeneda.
Toetame kogu Euroopa ettevõtjaid, kasutades ära oma ulatuslikke teadmisi eri piirkondade kohta ja enam kui 180 riiki katvat üleilmset võrgustikku. Tänu oma teadmistele ja kogemustele riiklike ja kohalike maksetavade kohta suudame tagada äritegevuse sujuva toimimise ka riikide vahel.