Hüppa pealehele

10 soovitust ettevõtte edendamiseks

Intrum Justitia usub, et on palju abinõusid, mida saab kõigil äritasanditel makseviivitustega võitlemiseks kasutada.

Meie 10 soovitust äritegevuse edendamiseks:

  1. Riskide ja kasvu juhtimiseks looge tasakaalustatud ja tugev krediidipoliitika ning arendage ja rakendage seda järjepidevalt
  2. Mõõtke ja jälgige krediidijuhtimise protsessis kasutatavat ressurssi, et vähendada tehtavaid kulutusi

  3. Veenduge, et tunnete klienti, kellega tehingu teete
  4. Sõlmige kliendiga selge leping, kus on sätestatud tehingu tingimused
  5. Kaasake müügi-, turundus- ja fiantsosakond, et luua tõhus arvete haldamise protsess vältimaks kohustuste täitmata jätmist

  6. Jälgige majandus- ja tegevusalaga seotud teavet, sealhulgas klientide maksevõimet, ning kontrollige korrapäraselt klientide kontaktandmeid
  7. Kujundage krediidiprotsess maksekäitumise ja maksevõime alusel, tugevdades seeläbi kliendisuhteid

  8. Saatke koheselt meeldetuletusi ja võimalusel nõudke viivist
  9. Tasakaalustage kliendibaas riski ja kasvupotentsiaali alusel
  10. Viivituste ilmnemisel tegutsege koheselt