Hüppa pealehele

Üks eurooplane kahest ei saa endale lubada ettenägematuid kulutusi

Peaaegu 40% eestlastest väidavad, et nad ei saa endale lubada ettenägematuid kulutusi, mis on võrdsed nende poole kuu palgaga, ilma raha laenamata (39%) või nad ei tea, kas nad suudavad seda endale lubada (13%). Ainult 49% ütlevad, et nad ei pea selleks raha laenama.

  • Peaaegu 40% eestlastest väidavad, et nad ei saa endale lubada ettenägematuid kulutusi, mis on võrdsed nende poole kuu palgaga, ilma raha laenamata (39%) või nad ei tea, kas nad suudavad seda endale lubada (13%). Ainult 49% ütlevad, et nad ei pea selleks raha laenama.
  • 56% eestlastest ei säästa regulaarselt raha.
  • „Väga paljudel leibkondadel on väikesed rahalised vahendid. Iga leibkonna olukord on muidugi ainulaadne, kuid on ilmselge, et inimesed peavad rohkem ja regulaarselt raha säästma. Isegi kui igakuiselt säästetav raha kogus on väike, aitab see oluliselt kaasa perekonna rahalise olukorra parandamisele,” ütles Intrum Justitia Eesti tegevdirektor Ivar Tammemäe.

Krediidihaldusteenuseid pakkuv kontsern Intrum Justitia viib igal aastal läbi Euroopa Tarbijate Maksekäitumise Uuringut. 2015. a. küsitlusel osales rohkem kui 22 400 eurooplast 21 riigist, vastates maksekäitumisalastele küsimustele. Eestist osales sellel aastal uuringus 1061 inimest. Tulemustest lähtub, et Eestis:

  • 31% vastanutest leiavad, et nad ei oma piisavalt raha inimväärseks eluks. Eelmisel aastal oli see arv 45%.
  • 33% vastanutest usuvad, et nende varaline seisund on paranemas.

„Tulemused näitavad, et märkimisväärne osa kõikidest leibkondadest puutuvad kokku majanduslike raskustega ning paljud neist peavad raha laenama, et igakuiseid arveid tasuda,” ütles Intrum Justitia Eesti tegevdirektor Ivar Tammemäe. „Me võime oma andmete põhjal järeldada, et kui inimesel on varasemalt esinenud raskusi võlgnevuste maksmisel, siis suure tõenäosusega satub ta võlgniku staatusesse ka hiljem. Me püüame aidata oma võlgnikest klientidel koostada võla tagasimaksegraafikut, et mitte raskendada nende niigi rasket majanduslikku seisukorda,” lisas Tammemäe.


Erinevate leibkondade rahaline seisukord:

Lisainformatsiooni saamiseks ja sisu allalaadimiseks vajutage siia: 
http://intrum.com/ee/Press-ja-uudised/Raport/

Intrum Justitiast:
Intrum Justitia on Euroopa juhtiv krediidikorraldusteenuseid pakkuv kontsern, mis pakub igakülgseid teenuseid, sealhulgas nõuete ostmine, mille eesmärk on mõõdetavalt parandada klientide rahavooge ning pikaajalist kulutasuvust. 1923. aastal asutatud Intrum Justitial on 3 800 töötajat 20 turul. Ettevõtte konsolideeritud müügitulu oli 2014. aastal 5,2 miljadit SEK (Rootsi krooni). Intrum Justitia AB aktsiad on alates 2002. aastast noteeritud Nasdaq Stockholmi börsil. Lisainformatsioon: www.intrum.com

Intrum Justitia Euroopa Tarbijate Maksekäitumise Uuring:
Esimene Euroopa Tarbijate Maksekäitumise Uuring käivitati 2013. aastal. Majanduse katalüsaatorina näeb Intrum Justitia vajadust regulaarselt uurida rohkem kui 22 000 tarbija maksekäitumist Euroopas. Eesmärgiks on paremini mõista tegelikku tarbijate käitumist, mis puudutab toodete ja teenuste eest maksmist. Euroopa Tarbijate Maksekäitumise online-uuringu teostas ärianalüüsi ettevõte United Minds.

LISAINFO:
Ivar Tammemäe, Intrum Justitia AS
Tel: +372 60 60 990
Mob: +372 50 77 856
e-post: ivar.tammemae@intrum.com
www.intrum.ee