Hüppa pealehele

Eesti ettevõtete maksekultuur on kahe aastaga oluliselt paranenud

Intrum Justitia äsjavalminud Euroopa maksekäitumise uuring näitab, et lõplikult tasumata arvete osakaal Eestis on langenud rekordilisele 1,4% tasemele.

Meie ettevõtete krediidikahjum on rekordmadalal

Intrum Justitia äsjavalminud Euroopa maksekäitumise uuring näitab, et lõplikult tasumata arvete osakaal Eestis on langenud rekordilisele 1,4% tasemele. Tänu kõrgele maksemoraalile arvatakse meid koos Soome, Rootsi ja Norraga madala krediidiriskiga Põhjamaade hulka. Euroopa keskmine krediidikahjumi määr on 3,1%.

Lisaks madalatele krediidikahjumitele Eesti ettevõtete seas, paistame silma tunduvalt lühemate maksetähtaegade ja kiiresti laekuvate maksetega.

Intrum Justitia AS juhataja Ivar Tammemäe: “Rõõm on näha juba teist aastat paranevaid andmeid Eesti kohta sellal, kui paljud teised Euroopa riigid on hädas hilinenud maksete ja väga pikkade maksetähtaegadega. Euroopas keskmiselt jäävad ettevõtted maksetega 5,6 päeva hiljaks, avalik sektor isegi 7,2 päeva. Eesti ettevõtete puhul on vastavad näitajad 2 päeva ja 4 päeva. 91% Eesti ettevõtetest usub, et lähima 12 kuu jooksul jääb olukord samaks või paraneb veelgi.”

Riikide võrdluses on halvimas olukorras avalikule sektorile teenuseid pakkuvad Itaalia ettevõtted, kes peavad maksete saabumist ootama veel 48 päeva peale maksetähtaega. Järgneb Hispaania, kus sama näitaja on 34 päeva.”

Uuring näitab, et maksete hilinemine ning pikad maksetähtajad tekitavad väikestele ja keskmise suurusega (VKE) Euroopa ettevõtetele raskusi. Tagajärgedeks on neljal ettevõttel kümnest piiratud kasvuvõimalused ja pea pooltel likviidsusraskused. 35% VKE-dest näeb hilinenud maksetes ohtu ettevõtte püsimajäämisele. Uuringu tulemused viitavad, et kiiremad maksete laekumised aitaksid tänu stabiilsemale ja usaldusväärsemale ärikeskkonnale luua Euroopas juurde ligi 7,7 miljonit uut töökohta. 23 miljoni töötu juures väheneks töötuse määr Euroopas seega ligi 30%.

Tellige Intrum Justitia Euroopa Maksetavade Uuringu tulemused siit: Euroopa Maksetavade Uuringu tulemused 2016.

Intrum Justitiast:
Intrum Justitia on Euroopa juhtiv krediidikorraldusteenuseid pakkuv kontsern, mis pakub igakülgseid teenuseid, sealhulgas nõuete ostmine, mille eesmärk on mõõdetavalt parandada klientide rahavooge ning pikaajalist kulutasuvust. 1923. aastal asutatud Intrum Justitial on 3 850 töötajat 19 turul. Ettevõtte konsolideeritud müügitulu oli 2015. aastal 5,6 miljardit SEK (Rootsi krooni). Intrum Justitia AB aktsiad on alates 2002. aastast noteeritud Nasdaq Stockholmi börsil. Lisainformatsioon: www.intrum.com

Intrum Justitia Euroopa Maksetavade Uuring:
Intrum Justitia maksekäitumist ja –riske puudutav uuring on Euroopa kõige esinduslikum maksekultuuri uuring. Uuring viidi samaaegselt läbi 29 Euroopa riigis ajavahemikul veebruar - aprill 2016 ning küsimustikule vastas 9440 ettevõtet, sealhulgas 203 ettevõtet Eestist. Intrum Justitia viib maksekäitumise uuringut läbi alates 2000. aastast.


Lisainfo:
Ivar Tammemäe, Intrum Justitia AS tegevdirektor
Tel: +372 60 60 990
Mob: +372 50 77 856
e-post: ivar.tammemae@intrum.com
www.intrum.ee