Hüppa pealehele

European Retail and SME Credit Report

Aruandes „European Retail and SME Credit – Recovery Time?” uuritakse jaelaenuturgu ning väikeste ja keskmiste ettevõtete laenuturu praegust olukorda Euroopa riikides ning prognoositakse nende arengut järgmistel aastatel.

Aruandes „European Retail and SME Credit – Recovery Time?” uuritakse jaelaenuturgu ning väikeste ja keskmiste ettevõtete laenuturu praegust olukorda Euroopa riikides ning prognoositakse nende arengut järgmistel aastatel.

2008. aastal avaldasid Oliver Wyman ja Intrum Justitia aruande „European Retail Credit – Payback Time?”, milles hinnati Euroopa mitme jaelaenuturu väljavaadet. Seitsme aasta järel tundsime, et aeg ajakohastatud aruandeks on küps, arvestades eeskätt suuri muutusi, mis on turul alates finantskriisist toimunud.

Selle aasta aruandes uuritakse jaelaenude ja VKEde laenuturgude praegust olukorda Euroopa riikides ning prognoositakse nende arengut järgmistel aastatel. Samuti kirjeldatakse strateegiaid, mida pangad peaksid kasutama, et reageerida võimalikele muutustele, ning vaadeldakse oskusi, mida neil tuleks arendada.

Alates eelmisest Intrum Justitia ja Oliver Wymani 2008. aasta aruandest on jaelaenude ja VKEde laenuturgusid üle kogu Euroopa tabanud ränk hoop, mille taga on panganduskriis ja valitsussektori võlakriis. Uute laenude andmine ja kasv jäid seisma kõikides Euroopa arenenud riikides, kuigi nüüd on näha ka elavnemise märke. Viivislaenud on endiselt suur probleem, eriti Lõuna-Euroopa turgudel.

Täheldasime nelja peamist suundumust, mis toovad muutusi Euroopa jaelaenude ja VKEde laenuturgudele:

  1. uued õigusnormid, mis hõlmavad finantsaruandluse eeskirju (eriti IFRS 9), ühtset järelevalvemehhanismi, kapitali- ja likviidsusmiinimume, tarbijakaitset ja ettevõtete struktuuri, suurendavad rahastamis- ja tegevuskulusid ning vähendavad ilmselt tulusid;
  2. digitaalkanalid pakuvad võimalusi kulude vähendamiseks, paremaks suunamiseks ja interaktiivsemaks andmete kogumiseks emiteerimise ajal;
  3. kolmandatest isikutest teenuseosutajate senisest suurem kasutamine võimaldab pankadel saada oma portfellidest suuremat väärtust, eriti raskustes turgudel;
  4. uued sisenejad, kelleks on jaepangad, digitaalsed novaatorid ja üksteisele (P2P) laenajad, pakuvad olemasolevatele turuosalistele konkurentsi ning seega konkurents kasvab. Samal ajal on paljud pangad keskendunud väärtuse suurendamisele olemasolevast kliendibaasist, selle asemel et seda laiendada.

Edukate laenuandjate tunnusjooned olenevad turgudest, kus nad tegutsevad:

  • raskustes turgudel võidavad need laenuandjad, kellel on olemas vahendid ja protsessid, millega saab edukalt suurendada väärtust viivislaenude portfellidest;
  • arenenud ja arenevates riikides sõltub edu põhioskuste, nagu turundus, riskijuhtimine ja tehnoloogia, õigest tasakaalustamisest, et tagada finantskriisidest õpitu kinnistamine uutes tavades;
  • laenuandjad peavad kõikidel turgudel kohanduma kiiresti uute õigusnormidega, muudatustega toodete struktuuris, riskiandmete haldamise ja klientidega suhtlemisega selliselt, et säiliks kasumlikkus.

Oliver Wyman ja Intrum Justitia tegid koostööd selle aruande koostamisel:
„European Retail and SME Credit – Recovery Time?”