Hüppa pealehele

Igal neljandal eestlasel ei ole piisavalt raha inimväärseks eluks

24% Eesti inimestest väidab, et neil ei ole piisavalt raha inimväärseks eluks. 27% muretseb, et peale arvete tasumist ei jää neile piisavalt raha järgmise palgapäevani. 17% on viimase kuue kuu jooksul arvete tasumiseks raha laenanud.

Tulemused selgusid krediidikorraldusteenuseid pakkuva kontserni Intrum Justitia äsja valminud iga-aastasest Euroopa Tarbijate Maksekäitumise uuringust. Küsitlusel osales 21 317 tarbijat Euroopa 21 riigist, vastates nende maksekäitumist puudutavatele küsimustele. Eestist osales uuringus 1012 inimest.

Tulemused näitavad, et:

  • 73% eestlastel on esinenud elus perioode, mil nad ei ole võimelised oma võlgu tasuma.
  • 35% elanikkonnast ei suuda lubada endale ettenägematuid kulutusi ning 53% elanikkonnast ei säästa regulaarselt raha.
  • 59% vastanutest usub, et neil on võimalik oma majanduslikku olukorda elu jooksul oluliselt parandada.

Intrum Justitia AS juhataja Ivar Tammemäe: “Uuringu tulemused näitavad, et Eestis on siiani paljud majapidamised hädas arvete tasumisega ning on pidanud selleks viimase kuue kuu vältel raha laenama. Meie enda andmed näitavad lisaks, et inimesed, kes alustavad laenamisega noorelt, kipuvad sama harjumuse küüsi jääma ka hilisemas eas.”

35% eestlastest on viimase 12 kuu jooksul jätnud tasumata vähemalt ühe arve. Euroopas keskmiselt jättis vähemalt ühe arve tasumata 44% elanikkonnast, halvima maksedistsipliiniga paistab silma Kreeka 76%-ga. Peamiseks põhjuseks on maksejõuetus.

“Sellised numbrid on murettekitavad nii makseraskustes leibkondadele, kuid ka ettevõtetele, kel jääb saamata teenitud tulu. See pärsib nii töötajatele palga maksmist kui ka ettevõtete kasvu ja investeeringuid,” kommenteeris Ivar Tammemäe.

Uue negatiivse trendina rahaasjade planeerimisel tõid uuringus osalejad välja e-kaubanduse. 21% märkis, et internetis ostmise lihtsus paneb rohkem ostma ja nii ka rohkem raha kulutama.

79% vastanutest kinnitas, et noored peaksid koolis õppima rohkem leibkonna majandamist ning 44% soovib, et oleks seda ka ise koolis rohkem õppinud.

Uuringu tulemuste ülevaade Eestis:

Negatiivne

Positiivne

73% on kogenud rahaliselt raskeid perioode

21% ei ole rahaliselt raskeid perioode kogenud

16% on ka täna rahalistes raskustes

76% ei ole täna rahalistes raskustes

35% on viimase 12 kuu jooksul jäänud arve tasumisega hiljaks

63% on arved tasunud täheaegselt

24% väidab, et ei ole piisavalt raha inimväärseks eluks

41% selle väitega ei nõustu

53% ei säästa iga kuu raha

47% säästab iga kuu ca 229 eurot

35% ei suuda katta ettenägematuid kulutusi summas 450 eurot

52% suudab ettenägematud kulutused katta

18% usub, et neil ei ole võimalust oma majanduslikku olukorda elu jooksul parandada

59% usub, et neil on selleks reaalne võimalus

Täispikk raport on saadaval siin.

Intrum Justitiast:
Intrum Justitia on Euroopa juhtiv krediidikorraldusteenuseid pakkuv kontsern, mis pakub erinevaid teenuseid, sealhulgas nõuete ostmine, eesmärgiga parandada klientide rahavooge ning kulutasuvust.
1923. aastal asutatud Intrum Justitial on 3 850 töötajat 20 turul. Kontserni konsolideeritud käive oli 2015. aastal 5,6 miljardit SEK (Rootsi krooni). Intrum Justitia AB aktsiad on alates 2002. aastast noteeritud Nasdaq Stockholmi börsil. Lisainformatsioon: www.intrum.com

Intrum Justitia Euroopa Tarbijate Maksekäitumise Uuring:
Esimene Euroopa Tarbijate Maksekäitumise Uuring käivitati 2013. aastal. Majanduse katalüsaatorina näeb Intrum Justitia vajadust regulaarselt uurida rohkem kui 21 000 tarbija maksekäitumist Euroopas. Eesmärgiks on paremini mõista tegelikku tarbijate käitumist, mis puudutab toodete ja teenuste eest maksmist.

Lisainformatsioon:
Ivar Tammemäe, AS Intrum Justitia juhataja
Tel: +372 50 77 856
E-mail: Ivar.Tammemae@intrum.com