Hüppa pealehele

Intrum Justitia teave kujundab Euroopa Liidu seadusandlust

Euroopa Maksetavade Uuring pakub ülevaatlikku teavet ja olulisi andmeid Euroopa Komisjonile, kes kaalub hilinenud maksmisega võitlemise direktiivi muutmist.

Euroopa Maksetavade Uuring pakub ülevaatlikku teavet ja olulisi andmeid Euroopa Komisjonile, kes kaalub hilinenud maksmisega võitlemise direktiivi muutmist.

Ettevõtjate ja riigiasutuste hilinenud maksed mõjutavad negatiivselt Euroopa majanduskasvu ja tööhõivet ning nende vältimiseks võttis Euroopa Liit 2011. aastal vastu Euroopa hilinenud maksmisega võitlemise direktiivi. Intrum Justitia andmed, eriti iga­aastane Euroopa Maksetavade Uuring (EPR), on olnud seni ja on ka edaspidi Euroopa Liidu jaoks direktiivi hindamisel ja arendamisel esmatähtsad.

„EPR on ainulaadne uuring ning see on märkimisväärselt parandanud Euroopa Komisjoni teadlikkust õigeaegsete maksete tähtsusest, nende mõjust majanduskasvule ja töökohtadele. Komisjon väärtustab seesugust erapooletut statistikat kõrgelt ning arvestab seda põhimõtete hindamisel ja kujundamisel suurel määral, ‟ sõnas Brüsselis tegutsev lobitöötaja Kajsa Stenström, kes on Intrum Justitia kontaktisik Euroopa Liidu ametiasutuste juures.

EPR -i ja teisi Intrum Justitia raporteid kasutatakse sageli ja ulatuslikult mitmesugustes Euroopa Liidu institutsioonide analüüsides, näiteks käimasolevas hilinenud maksmisega võitlemise direktiivi analüüsis, mille eelnõu avaldati 2015. aasta novembris. See analüüs moodustab osa komisjoni otsusest selle kohta, kas direktiivi täielik muutmine on vajalik.

„Sellist erapooletut ja neutraalset teavet, mida EPR sisaldab, on mujalt keeruline hankida, ning kuigi komisjon on püüdnud ise andmeid koguda, ütleksin ma, et EPR tulemused moodustavad praegu siiski Euroopat puudutavate hilinenud maksete olukorra hindamise ja parandamise statistilise aluspõhja,‟ ütles Kajsa Stenström.

Niipea kui EPR avaldatakse, jagab ta seda komisjoni ja teiste Euroopa Liidu institutsioonide asjaomastele ja huvitatud ametnikele. Lisaks osaleb Intrum Justitia mitmesugustel hilinenud maksete teemalistel Euroopa Liidu konverentsidel ja asjakohaste eksperdirühmade töös.

Kajsa Strenström suhtleb komisjoniga pidevalt, et selgitada välja, milliseid teemasid arutatakse, mis on päevakorras ja kuidas Intrum Justitia saaks oma teabe või seisukohtadega abiks olla.

„Euroopa Liidu aparaadis olen ma mitmel moel Intrum Justitia silmadeks ja kõrvadeks ning Intrum Justitia eksperditeadmisi hinnatakse Euroopa Liidu ringkondades kõrgelt,‟ ütles Kajsa Stenström.

Hilinenud maksmisega võitlemise direktiiv pidi kõigis liikmesriikides täielikult jõustuma 2013. aastaks, kuid on jäänud venima. See on ka üks põhjuseid, miks on endiselt keeruline direktiivi mõju hinnata ja miks selle läbivaatamine tõenäoliselt viibib.

Ei ole kuigi palju tõendeid, et direktiiv oleks seni maksekäitumist mõjutanud. Üks põhjus võib olla see, et ettevõtted kardavad direktiiviga antud õigusi rakendada, peljates ärisuhteid kahjustada.

Direktiiv näeb ette maksimaalsed makseperioodid ning annab võlausaldajatele õiguse maksetega hilinejatelt intressi ja sissenõudmiskulude katteks kompensatsiooni saada.