Hüppa pealehele

Krediidihaldusest sõltub edu

Ajal mil kõik ettevõtted üritavad võimalikult palju müüa ei tohi ära unustada seda, et eduks ei piisa ainult suurest läbimüügist. Oluline on see, kui palju ja millal laekub ka raha müügitegevusest.

Ajal mil kõik ettevõtted üritavad võimalikult palju müüa ei tohi ära unustada seda, et eduks ei piisa ainult suurest läbimüügist. Oluline on see, kui palju ja millal laekub ka raha müügitegevusest. Lisaks sellele, et mõelda kuidas suur müügitehing lepinguni viia, peaks mõtlema ka seda, kuidas tehingu eest tasutud saada.
Majanduslikult rasketel aegadel on korrektse maksekäitumise tähendus muutunud varasemast hoopis olulisemaks. Majanduskasvu faasis ei olnud võlgnevuste sissenõudmine esmatähtis, sest enamik arvetest laekus nagunii ja pidevalt kasvav käive tagas piisava rahavoo. Praeguses majandussituatsioonis on tõhus krediidihaldus ja toimiv nõuete sissenõudmise süsteem ettevõtete jaoks kriitilise tähtsusega.
Arvete laekumise tagab ettevõtte rutiinne ja reeglipärane tegevus krediidihalduse valdkonnas. Ettevõttel peavad olema krediteerimisreeglid: kellele ja mis alusel ning missuguste limiitide piires krediiti antakse. Enne krediidi võimaldamist on oluline kontrollida ettevõtte tausta. Näiteks kõigepealt seda, kas firma on esitanud äriregistrile aastaaruanded ning kas ja millised on olnud ettevõtte maksehäired.Krediidihalduse üheks sõlmküsimuseks on süstemaatiline ja järjepidev töö maksetähtaja ületanud klientidega, eesmärgiga vähendada maksmisega viivitamise aega. Vajalik on laekumiste igapäevane kontroll, viivitajate ja võlgnike väljaselgitamine. Krediidikahjumi võimalus ajas kasvab. Ühe-kahe kuu vanuse maksmata arve eest raha kättesaamise tõenäosus on 80-90 protsenti, samas kui poole aasta vanuse arve sissenõudmise võimalus on vaid 50-60 protsenti. Reeglina hakkavad Eesti ettevõtjad võlgade sissenõudmise võimalusi otsima siis, kui klient on arve maksmisega viivitanud juba viis-kuus kuud.Enamikke, võlgnevuste tõttu tekkinud probleeme, on asjatundliku krediidijuhtimise abil võimalik vältida. Mõistetav on see, et ettevõtted soovivad keskenduda oma põhitegevusele ja krediidihaldus jääb tahaplaanile, mis aga pikemas perspektiivis toob kaasa suuremaid kulutusi.
Kasutades Intrum Justitia maksehalduse teenust saate keskenduda oma põhitegevusele. Intrum Justitia jälgib teie arvete laekumisi ning tegeleb klientidega, kes viivitavad tasumisega. Saadame tasumisega viivitajatele meeldetuletusi ja väljastame viivisarveid. Kui meeldetuletusliku iseloomuga tegevus ei ole andnud soovitud tulemust, siis tegeleme ka võlgade sissenõudmisega. Konkreetse taktika valime koostöös kliendiga nii, et see vastaks just ettevõtte vajadustele, soovidele ning spetsiifikale. Meil on oskused ja teadmised ning väljakujunenud protsessid, mille tulemusena kiireneb teie rahavoog ning väheneb krediidikahjum.

Peamiseks maksetega hilinemise põhjuseks on ettevõtete pikaajaliste klientide hilinenud maksed ehk ringvõlgnevus. Ettevõtted ei saa oma arveid maksta, sest nende partnerid pole neile õigeaegselt maksnud. Tarnijate peamiseks võimaluseks on kehtestada krediidilimiidid, et hoida tasumata arvete hulka kindlal aktsepteeritaval tasemel. Hästi on end praktikas tõestanud ettevõtte klientidele nii krediidi alam- kui ka ülempiiri kehtestamine: kui alumine piir on ületatud, on see märgiks, et kliendi majandustegevuse kohta tuleks hankida lisainfot. Ülemise piirini jõudes teenuste osutamine või tarned katkestatakse.
Ettevõtte töötajate aega saab säästa, kui tellida krediidihalduse ja sissenõudmise teenused ühelt ja samalt teenusepakkujalt. Sissenõudmine on vajalik nende klientide ja äripartnerite puhul, kes vaatamata eelnevatele meeldetuletustele või krediidihalduses tehtud tööle oma kohustusi siiski ei täida. Sellisel juhul pakub Intrum Justitia erinevaid lahendusvariante võlgade sissenõudmiseks. Intrum Justitia kontserni tütarfirmad tegutsevad 20 Euroopa riigis, lisaks on agentide võrk veel 160 riigis. Nende kaudu on meil võimalik raha sisse nõuda ka välispartnerilt. Sellist võimalust ei paku ükski teine Eestis tegutsev krediidihaldusettevõte.