Hüppa pealehele

Krediidiriskid on oluliselt suurenenud

Maksetega hilinemine toob kaasa tõsiseid tagajärgi Euroopas, pidurdades ettevõtete kasvu ja töökohtade loomist. 37% arvetest on peale 30 päeva möödumist tasumata. 42% transpordi ja ladustamisteenusega tegelevatest ettevõtetest värbaks uusi töötajaid, kui nende arved tasutaks tähtaegselt

Maksetega hilinemine toob kaasa tõsiseid tagajärgi Euroopas, pidurdades ettevõtete kasvu ja töökohtade loomist. 37% arvetest on peale 30 päeva möödumist tasumata.

42% transpordi ja ladustamisteenusega tegelevatest ettevõtetest värbaks uusi töötajaid, kui nende arved tasutaks tähtaegselt.

Noorte tööpuudus suureneb hilinenud maksete tõttu.

Varasemalt madalate krediidikahjumi näitajatega kommunaalteenuste (elektrienergia, maagaas ja veevarustus) sektor seisab nüüd silmitsi hilinevate maksete ja suureneva krediidikahjumi probleemiga. Krediidikahjum on suurenenud 2,1%lt 2,7%ni. Antud sektoris on kõige rohkem üle 30 päeva vanuseid tasumata arveid (46%). 83% vastajate hinnangul on maksetega hilinemise põhjuseks rahalised raskused.

Maksetega hilinemise tagajärjed on ulatuslikud. Krediidikahjumi määraks Euroopas on 3,1% ehk 289 miljardit eurot kanti eelmisel aastal ebatõenäoliselt laekuvana maha.

Majandussektoreid mõjutab arvete mittetähtaegne laekumine erinevalt. Ehitussektori krediidikahjum jäi samale tasemele eelneva aastaga võrreldes. Ettevõtted kandsid kahjumisse 3,9% käibest. Antud sektorit mõjutavad hilinenud maksed kõige rohkem. Kuigi ettevõtete vaheline maksetähtaeg on 28 päeva tasutakse 40% arvetest rohkem kui 31 päeva peale maksetähtaega. 11% arvetest on 90 päeva möödudes ikka veel tasumata. Hilinenud maksed on 53% vastajate arvates suurim likviidsuse vähenemise põhjus ning 50% vastajatest kaotavad seeläbi sissetulekutes.

Intrum Justitia Euroopa Maksetavade Raport 2015 näitab, et hilinenud maksed ohustavad töökohti. Peaaegu pooled (46%) transpordi ja ladustamise valdkonna vastajatest tunnistavad, et hilinenud maksete tõttu ei saa nad palgata uusi töötajaid. 42% kinnitavad, et nad palkaksid kohe uusi töötajaid kui arvete laekumine toimuks kiiremini. Eelneval aastal ennustatud krediidiriskide suurenemine antud sektoris osutus tõeks. Krediidikahjum on suurenenud 2,1%lt 3,2%ni

Teise äärmusliku näitena võib tuua HoReCa sektori, kus tavapäraselt värvatakse palju noori. 25% antud sektori ettevõtetest on sunnitud koondama töötajaid hilinenud maksete tõttu ja 34% ei saa värvata uusi töötajaid. Tõenäoliselt suurendab see tulevikus veelgi noorte tööpuudust Euroopas.TAUSTAINFORMATSIOONIKS
1923. aastal asutatud Intrum Justitia on Euroopa juhtiv krediidikorraldusteenuseid pakkuv kontsern, mille 3300 töötajaga tütarettevõtted tegutsevad 20 Euroopa riigis. Intrum Justitia pakub muuhulgas krediidipoliitika väljatöötamise, krediidijärelvalve ja -halduse ning debitoorsete võlgnevuste sissenõudmise teenuseid.

Intrum Justitia maksekäitumise uuring on Euroopa kõige esinduslikum ning ainus omataoline maksekultuuri ja –tavade uuring, mida viiakse läbi alates1998. aastast. 2004. aastal avalikustati esmakordselt 25 Euroopa riiki hõlmav raport ning sellest ajast alates on kogu Euroopat hõlmavaid ülevaateid avaldatud regulaarselt.

www.intrum.ee
www.intrum.com

LISAINFO:

Ivar Tammemäe, Intrum Justitia AS
Tel: +372 60 60 990
Mob: +372 50 77 856
e-post: ivar.tammemae@intrum.com