Hüppa pealehele

Kuidas piiriüleste tehingute puhul riski vähendada?

Kas sul on olemas plaan, juhuks kui maksed ei laeku tähtaegselt? Intrum Justitia soovitused, kuidas piiriüleste tehingute puhul riske maandada.

  • Õppige oma klienti võimalikult põhjalikult tundma, kaasaarvatud finantsandmetega.
  • Tehke plaan juhuks, kui maksed ei laeku õigeaegselt.
  • Veenduge, et teie lepingud ning tarne- ja maksetingimused on üheselt mõistetavad ja ajakohased.
  • Kui maksed ei laeku, tegutsege kiiresti ja otsustavalt. Te ei vaja klienti, kes ei maksa.
  • Olge oma klientidega otsekohene ja aus. Väljendage selgelt, et eeldate õigeaegset maksmist.
  • Säilitage dokumendid oma tehingute kohta (ostutellimused, lepingud, e-kirjad).
  • Püüdke hinnata, määratleda ja koguseliselt piirata konkreetsetele klientidele eksportimisega seotud riske, kasutades selleks näiteks krediidireitinguteenuseid ja Euroopa Maksetavade Uuringut.
  • Kui maksete laekumisel tekib probleeme, otsige võimalikult kiiresti abi.

Intrum Justitia Euroopa Maksetavade Uuring põhineb Euroopa eri riikides korraldatud küsitluses osalenute vastustel ning selle eesmärk on hinnata ja kirjeldada Euroopa ettevõtjate maksekäitumist ja rahalist olukorda. 73 protsenti vastanutest väitis, et ülemaailmselt madalatel intressimääradel ei ole olnud olulist mõju nende kasvuvõimele, 24 protsenti aga märkis, et neil on maksete viibimise tõttu arvatavasti vaja töötajate arvu vähendada. 34 protsendi vastanute ei saa palgata juurde töötajaid tänu hilinenud maksetele.

Maksete viibimise kõige levinum põhjus on kliendi rahalised probleemid, teine tavapärane põhjus on tahtlik maksetega viivitamine. Koguni 60 protsenti vastanutest leidis, et maksete hilinemise üks peamisi põhjusi on klientide tahtlik maksetega viivitamine. Sama murettekitav (kuid lahendatav) on asjaolu, et 27 protsenti vastanutest ei kasuta mingit kaitset halva maksekäitumise vastu.