Hüppa pealehele

Selged krediiditingimused tagavad arvete laekumise

Krediiditingimused ning nende sõnastamine lepingutes tuleb väga hoolikalt läbi mõelda selleks, et maksed laekuksid tähtajaks ja kliendid oleksid rahul.

Krediiditingimused ning nende sõnastamine lepingutes tuleb väga hoolikalt läbi mõelda selleks, et maksed laekuksid tähtajaks ja kliendid oleksid rahul. Kõigepealt tuleb teil enne kliendiga lepingu sõlmimist uurida, milline on kliendi maksevõime ja senine maksekäitumine. Seejärel peate omavahelises suhtluses väga selgelt väljendama, kui suure summa toote või teenuse eest maksma peab, olgu siis ühekordse maksena või regulaarsete osamaksetena.

Väga tähtis on ka kohe suhte alguses selgitada maksete vastuvõtmise ja sissenõudmise põhimõtteid ning korda. Kui kliendid peaksid sattuma rahalistesse raskustesse, kalduvad nad oma arveid tähtsuse järjekorda seadma ning otsustama, kellele maksta ja kes võib veel oodata. Tingimuste selge väljendamine maandab riski, et jääte nende nimekirja lõppu. Samuti võib olla kasulik pakkuda võlgnevuste korral maksegraafikut.

Intrum Justitia soovitused krediidilepingu koostamiseks

  1. Kontrollige oma kliendi makseajalugu, võttes aluseks krediidivõimet hindavatelt ettevõtetelt saadava info ning ettevõtete raamatupidamisandmed.
  2. Lepingutingimuste selge sõnastamine kaitseb teie õigusi ja piirab teie vastutust. Pange lepingusse kirja ka krediidilimiidid ja krediidiperioodid.
  3. Veenduge, et klient nõustub teie seatud tingimustega – ainult see, et tingimused on arvel kirjas, ei pruugi olla piisav.
  4. Kehtestage ajapiirang ostu vaidlustamiseks ja kirjeldage asjaolusid, mis võivad kaasa tuua lepingu rikkumise või lõpetamise.
  5. Väljastage selgeid arveid, milles on viidatud ka võimalikele maksete hilinemist puudutavatele õigusaktidele.
  6. Võtke maksmata jätnud klientidega probleemi lahendamiseks kohe ühendust – ärge jääge ootama.