Hüppa pealehele

Ülemaailmne võrgustik aitab ettevõtteid

Uutele ja tundmatutele turgudele sisenedes võib maksete laekumise tagamine olla sama oluline kui soovitud eksporditehingu sõlmimine. Intrum Justitia ulatuslik ülemaailmne võrgustik International Service Line aitab ettevõtjatel võlgnevusi kätte saada.

Uutele ja tundmatutele turgudele sisenedes võib maksete laekumise tagamine olla sama oluline kui soovitud eksporditehingu sõlmimine. Intrum Justitia ulatuslik ülemaailmne võrgustik International Service Line aitab ettevõtjatel võlgnevusi kätte saada.

International Service Line’i juhi Jonas Mohlini sõnul on sisuliselt tegemist tavapärase inkassoteenusega, ent mõeldud piiriüleste tehingute jaoks.

Rahvusvaheline inkassoteenus on üleilmse haardega. Teenuse selgroo moodustavad Intrum Justitia 19 kontorit, mis katavad enamiku Euroopa turust, samas kui Intrum Justitia partnerite võrgustik, kuhu kuulub ligikaudu 50 ülemaailmset partnerit, hõlmab ülejäänud maailma.

„Me tegutseme ühtekokku 180 riigis, kuigi suurem osa – umbes 85 protsenti – meie tegevusest toimub Euroopas ning hõlmab olulisemaid eksportivaid riike nagu Skandinaavia riigid, Saksamaa, Holland ja Prantsusmaa,” ütles Jonas Mohlin.

Ettevõtjad üldjuhul vajavad inkassoteenust siis, kui nad ekspordivad riiki, kus neil puudub kontor või esindus, või kui nad on koondanud finants- ja raamatupidamisfunktsioonid mõnda ühisesse teeninduskeskusesse.

„Kui ettevõtja kasutab ühist teeninduskeskust, võib ta meie abi vajada isegi siis, kui tal on antud turul esindus olemas. Paljudel väiksema rahvusvahelise kaubandusega riikidel, nagu Iirimaa ja Ungari, on meie jaoks väga huvitav potentsiaal, kuna nad kasutavad sageli suurettevõtjate ühiseid teeninduskeskusi,” tõdes Jonas Mohlin.

Maksedistsipliin on Euroopas äärmiselt erinev nii arvete õigeaegse tasumise poolest kui ka selles mõttes, kas arveid üldse makstakse. Intrum Justitia avaldatud Euroopa Maksetavade Uuringu kohaselt kulub Itaalia ettevõtjatel oma tarnijate arvete tasumiseks keskmiselt 80 päeva, kuid Ühendkuningriigis on keskmine makseperiood vaid 20 päeva. Üldiselt tehakse Lõuna-Euroopas makseid aeglasemalt kui mandri põhjaosas.

Euroopa Maksetavade Uuringust selgub, et Euroopa ettevõtete krediidikahjum oli 3,1%. Kreekas on see näitaja koguni 10,4 protsenti, ent Horvaatias jääb saamata vaid 0,9 protsenti tuludest.
Üks maksetega viivitamise tavapärane põhjus seisneb rahalistes raskustes. Kuna teises riigis asuv tarnija on tõenäoliselt üsna maksesaajate nimekirja lõpus, on Mohlini sõnul väga oluline hinnata oma äripartneri rahalist olukorda.

Maksete viibimine tekitab ettevõtjatele likviidsusprobleeme ning mõningatel juhtudel takistab neid töötajate palkamisel ja tegevuse laiendamisel. Euroopa Maksetavade Uuringu kohaselt ütles 40 protsenti küsitluses osalenutest, et maksete viibimine aeglustab kasvu, ja koguni 31 protsendi sõnul võib see ohustada nende pikaajalist püsimajäämist.