Hüppa pealehele

Küsimused ja vastused

Miks saite Intumilt nõudekirja?

Soovin tasuda

Kas saite meilt nõudekirja?

Kiri on saadetud põhjusel, et Teil on jäänud võlausaldajale tasumata. Võlausaldaja pöördus Intrumi poole ning meie ühine soov on makseprobleem positiivselt lahendada, ilma kohtumenetluseta. 

Nõudekirjal on märgitud võlgnevuse summa, võlausaldaja ning Intrumi kontaktandmed. Küsimuste korral võtke palun Intrumiga julgesti ühendust. Helistades rakendub Teile tavapärane telefonioperaatori tariif.

Nõudekirjalt leiate vajaliku informatsiooni tasumiseks. Kõige õigem on nõudekirjas toodud summa koheselt tasuda, nii väldite lisakulude tekkimist ning hoiate ära võimaliku kohtumenetluse, äärmuslikul juhul pankrotimenetluse Teie vastu.

Teie võlausaldajal on õigus võtta kasutusele edasised meetmed võlgnevuse tagasisaamiseks, mille tulemuseks on aga lisakulud ning võimalik kohtumenetlus. Palume nõudekirju mitte eirata ning võtta ühendust Intrumiga. Olles menetluse käigus kättesaadav ning pidades kinni maksekokkulepetest, hoidute  lisakuludest ning sattumist  Maksehäireregistrisse. Viimane mõjutab omakorda aga edasist laenusaamist ning eraisikute puhul aga ka teatud olukordades tööle saamist.

Juhul kui võlgnevus on juba tasutud siis palume Teil ühendust võtta nõudekirjal märgitud Intrumi töötajaga. Seejärel kontakteerume Teie võlausaldajaga, saamaks kinnitust tasumise kohta.

Osalise makse korral jääb Teile kohustus tasumata summa osas, mille kohta saadab Intrum meeldetuletuse. Makseraskuste korral võtke palun ühendust Intrumiga. Maksegraafiku kokkuleppe sõltub Teie võlausaldaja poolt esitatud tingimustest.

Peale tasumist informeerib Intrum Teie võlausaldajat, laekunud summa kantakse edasi võlausaldajale ning võlgnevus loetakse tasutuks.

Teie kontaktandmed ning võlgnevusega seotud informatsiooni edastas meile võlausaldaja. Antud informatsiooni hoitakse rangelt konfidentsiaalsena. 

Võtke meiega ühendust!

Võtke meiega ühendust!

SOOVITE ROHKEM INFOT?

Telefon: +372 606 0990
E-mail: info@intrum.ee