Hüppa pealehele

Tavaettevõtetele

Käibemaksutagastust on võimalik taotleda kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ning ühendusevälistest riikidest.

Käibemaksutagastus Euroopa Liidu liikmesriikidest

Käibemaksu tagastustaotlused esitatakse elektrooniliselt läbi e-Maksuameti kohalikule maksuhaldurile, kes omakorda edastab taotlused  vastava välisriigi maksuhaldurile. Kuigi taotlused esitatakse elektrooniliselt läbi kohaliku maksuhalduri portaali, on igal liikmesriigil õigus kehtestada erinevad nõudmised tagastatavate kulutüüpide ja arvetele esitatavate nõuete osas. Lisaks on iga välisriigi maksuhalduril õigus nõuda täiendavaid selgitusi kohalikes keeltes, mis võib muuta kogu tagastusprotsessi oodatust keerukamaks.

 
 • Käibemaksutagastus on võimalik kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest.
 • Taotluste esitamise tähtaeg on järgmise kalendriaasta 30. september.
 • Võimalik esitada kuni 5 taotlust perioodi kohta.
 • Taotluste käsitlemine välisriigi maksuametite poolt võib aega võtta kuni 4 kuud.
 • Arved võib Intrumile esitada elektroonilisel kujul või saata originaalis posti teel.

Käibemaksutagastus Euroopa Liidu välistest riikidest

Käibemaksu tagastustaotlused esitatakse välisriigi maksuhaldurile paberkandjal koos füüsiliste originaalarvetega. Sarnaselt eelnevale on ka antud juhul igal liikmesriigil õigus kehtestada erinevad nõudmised tagastatavate kulutüüpide ja arvetele esitatavate nõuete osas ning välisriigi maksuhalduril võib nõuda täiendavaid selgitusi kohalikes keeltes.

Intrumi spetsialistid hoolitsevad kogu tagastusprotsessi eest ilma, et Teie peaksite millegi pärast muret tundma. Kontrollime arvete nõutele vastavuse, vormistame vajalikud dokumendid ja esitamine taotlused ning vastame vajadusel välisriigi maksuhaldurite päringutele, tagades Teile maksimaalse käibemaksutagastuse.

Võtke meiega ühendust ja usaldage oma käibemaksutagastus spetsialistidele!

 
 • Käibemaksutagastus on võimalik järgmistest riikidest: Norra, Island, Šveits ja Monaco.
 • Taotluste esitamise tähtaeg on olenevalt riigist järgmise kalendriaasta 30. juuni või 30. september.
 • Võmalik esitada kuni 4 taotlust perioodi kohta.
 • Taotluste käsitlemine välisriigi maksuametite poolt võib aega võtta kuni 6 kuud.
 • Arved tuleb Intrumile esitada originaalis posti teel.

Kogumisteenus

Kogumisteenus on meie poolt pakutav kõrvalteenus käibemaksutagastuse teenusele. Meie spetsialistid tulevad ise Teie juurde ja koguvad Teie raamatupidamisest kokku kõik arved, mis on välisriikide maksuametite poolt tagastatavad. Pikaajaliste kogemuste põhjal tunnevad meie spetsialistid erinevate riikide maksuhaldurite praktilisi eripärasid, mistõttu saate Teie olla kindlad, et kõik tagastatavad arved lisatakse taotlustesse.

Tegemist on tasulise teenusega. Teenustasu arvestatakse tunnihinna alusel. Võtke meiega ühendust ja leiame Teile sobivaima lahenduse!

Käibemaksukohustuslaseks registreerimine välisriigis

Registreerimise kohustus või vajadus võib tekkida väga erinevatel põhjustel. Käibemaksukohustuslaseks registreerimine tuleneb antud riigi seadusandlusest ning kohustuse tekkimine sõltub tehtud ja/või planeeritava tehingu iseloomust. 

Registreerimise korral peame esmalt tutvuma Teie ettevõtte tegevuse iseloomuga vastavas välisriigis ning seejärel koostame Teile hinnapakkumise.

 
 • Vormistame registreerimiseks vajalikud dokumendid, esitame avalduse ning suhtleme välisriigi maksuhalduriga.
 • Koostame ja esitame perioodilised deklaratsioonid.
 • Anname nõu muudes jooksvates küsimustes.
Võtke meiega ühendust!

Võtke meiga ühendust!

Soovite rohkem infot?

Liisi Voojärv
Telefon: +372 606 0476
E-mail: Liisi.Voojarv@intrum.com