Siirry päävalikkoon

Huomaathan, että käytämme sivustollamme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää evästekäytännöistämme.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi: Perintärekisteri

Rekisterinpitäjä: Intrum Justitia Oy
Y-tunnus: 1470246-8
Osoite: Hitsaajankatu 20, 00810 Helsinki
Puhelin: 09 2291 1888
Faksi: 09 2291 1715
Sähköposti: asiakaspalvelu@intrum.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia henkilötietoja käsitellään saatavien perintään liittyvissä toimeksiannoissa. Henkilötietojen käsittely perustuu toimeksiantajan valtuutukseen ja tietoja käytetään vapaaehtoisessa ja oikeudellisessa perinnässä.

Rekisterin tietosisältö

Järjestelmään tallennetaan seuraavat tiedot: toimeksiantajan ja rekisteröidyn nimi, henkilö-/y-tunnus, osoite ja puhelinnumero, sähköpostiosoite, toimeksiantajan pankkiyhteystiedot sekä muut toimeksiannon hoitamisen kannalta tarvittavat tiedot, kuten saatavan aikaisemmat perintätoimenpiteet ja mahdolliset vakuudet.

Rekisteri sisältää tiedot perittävänä olevan velan määrästä ja sen perusteesta, toimeksiannon käsittelyvaiheesta ja suoritetuista perintätoimenpiteistä. Rekisteri sisältää myös rekisteröidyn itsensä ilmoittamia tietoja ja julkisista rekistereistä saatavia tietoja, kuten julkiset luottotiedot ja VRK–osoitetiedot.

Rekisteriin tallennetaan myös asiakaspalvelun kanssa käydyt puhelinkeskustelut. Tallenteita käsitellään asiakaspalvelun kehittämiseksi sekä asiakastapahtumien varmistamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Toimeksiantajalta saadaan toimeksiantajaa itseään, rekisteröityä ja velkaa koskevat tiedot.
  • Rekisteröidyn ilmoittamat tiedot.
  • Luottotietoyhtiöiltä saadaan rekisteröityä koskevat julkiset maksuhäiriötiedot.
  • Postin osoitepalvelusta saadaan rekisteröityä koskevat osoitetiedot. 
  • Väestötietojärjestelmästä (VRK) saadaan rekisteröityä koskevat kotipaikka- ja osoitetiedot. 
  • Numeropalveluista saadaan puhelinnumerotiedot.
  • Maistraatista saadaan rekisteröityä koskeva edunvalvontatieto. 
  • Oikeusrekisterikeskukselta saadaan rekisteröityä koskevat konkurssi-, yrityssaneeraus- ja velkajärjestelytiedot. 
  • Patentti- ja rekisterihallituksen rekistereistä saadaan rekisteröityä koskeva yksilöintitieto. 
  • Lisäksi tietoa saadaan käräjäoikeuksilta, esitutkintaviranomaisilta, ulosottoviranomaisilta sekä vero- ja työvoimaviranomaisilta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja luovutetaan rekisteristä toimeksiantajalle ja rekisteröidylle sekä toimeksiannon käsittelyn yhteydessä tuomioistuimelle, esitutkintaviranomaiselle ja ulosottoviranomaiselle. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa edelleen esimerkiksi luottotietoyhtiölle, jos tietojen luovutus on sallittua henkilötietolain tai luottotietolain perusteella tai jos rekisteröity on antanut siihen valtuutuksen.

Henkilötietoja voidaan siirtää muille konsernin yhtiöille Euroopan Unionin sisällä. Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, esimerkiksi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittautuneille Intrum Justitian puolesta toimeksiantoon perustuen henkilötietoja käsitteleville palveluntarjoajille. Tällaisissa tilanteissa rekisterinpitäjä varmistaa, että tietosuojan riittävä taso ylläpidetään soveltuvan tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriin merkityt tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä pääsevät käsittelemään ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtäviin tietojen käsittely nimenomaisesti kuuluu. Henkilökunta on sitoutunut pitämään salassa työtehtäviä hoitaessaan saamansa ja käsittelemänsä tiedot. Yrityksen toimitiloissa on valvonta- ja hälytysjärjestelmä.

Rekisterin käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Rekisteristä otetaan säännöllisin väliajoin varmuuskopio ja se on suojattu erilaisin teknisin suojamekanismein ulkopuoliselta ja asiattomalta käsittelyltä.

Tarkastusoikeus ja tiedon korjaamispyyntö

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on talletettu henkilörekisteriin.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Henkilötunnuksen sisältävä tarkastus- tai korjauspyyntö tulee toimittaa omakätisesti allekirjoitettuna osoitteella:

Intrum Justitia Oy
PL 47
00811 Helsinki

Pyynnön liitteenä tulee toimittaa kopio allekirjoituksen sisältävästä henkilöllisyystodistuksesta.

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään yllämainitun posti- tai sähköpostiosoitteen kautta.