Siirry päävalikkoon

Huomaathan, että käytämme sivustollamme evästeitä parantaaksemme käyttökokemusta. Käyttämällä sivustoamme hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää evästekäytännöistämme.

Tietosuojalauseke: Intrumin työntekijät

Tässä tietosuojalausekkeessa kerrotaan, miten käytämme sinua koskevia henkilötietoja ollessasi työsuhteessa Intrumin kanssa.

Tätä tietosuojalauseketta sovelletaan sinuun ja henkilötietoihisi, koska olet Intrum-konserniin kuuluvan yksikön työntekijä. Intrum on kansainvälinen yhtiö, jolla on useita toimipisteitä eri maissa. Se Intrumin yksikkö, jonka kanssa sinulla on työsopimus, vastaa henkilötietojesi suojaamisesta (rekisterinpitäjä).

Tässä ilmoituksessa kerrotaan, miten käytämme sinulta tai kolmansilta osapuolilta keräämiämme henkilötietoja ollessasi työsuhteessa Intrumin kanssa. Huomaa, että koska tämä ilmoitus koskee koko Intrum-konsernia, pieniä paikallisia eroja saattaa esiintyä siinä, mitä tietoja käsitellään kuhunkin tarkoitukseen. Ota yhteyttä paikalliseen tietosuojavastaavaan saadaksesi yksityiskohtaista tietoa.

Tätä selostetta saatetaan ajoittain päivittää, jolloin siitä ilmoitetaan sinulle. Tämä tietosuojaselosteen versio on julkaistu 20.4.2018.

1. Henkilötietojen lajit

Käsittelemme seuraavia tietoja:

 • Henkilökohtaiset yhteystiedot. Kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.
 • Työyhteystiedot. Kuten työpaikan osoite, työsähköpostiosoite ja työpuhelinnumero.
 • Henkilökohtaiset tiedot. Kuten sukupuoli, siviilisääty, syntymäaika, kansallisuus ja kansallinen henkilötunnus.
 • Sopimustiedot. Kuten työsopimuksen sisältö.
 • Perheenjäseniä ja riippuvuussuhteessa olevia koskevat tiedot. Kuten yhteystiedot hätätilanteiden varalle. Noudattaen yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia käsittelemme kyseisiä tietoja vain jos ne ovat työsuhteesi kannalta välttämättömiä liittyen työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin tai sinulle tarjoamiimme etuihin tai jos kyseisen työn erityisluonne edellyttää tietojen käsittelyä.
 • Maksutiedot. Kuten pankkitilin numero sekä kulukorvauksiin liittyvät hakemukset ja maksut.
 • Tietoja tehtävästäsi. Kuten asema, osasto, yksikkö ja vastuut.
 • Korvauksiin, eläkkeeseen ja muihin etuihin liittyviä tietoja. Kuten palkka, bonusjärjestelyt, työsuhdeauto ja eläkejärjestelyt.
 • Työaikoja, vuosilomaa ja muita poissaoloja (kuten sairauslomaa) koskevat tiedot. Kuten työaikataulut, loma-ajat, loma-aikataulu, sairauspoissaolot.
 • Koulutukseen ja urakehitykseen liittyvät tiedot. Kuten koulutus- ja ammatillinen tausta, mahdollisesti suorittamasi kurssit tai koulutukset tai sinulle myönnetyt sertifioinnit.
 • Työsuoritus ja arvioinnit. Kuten työsuoritustasi koskevien arviointien sisältö ja ammatilliseen suoritukseesi liittyvät numeeriset arviot.
 • Haltuusi uskottu omaisuus. Tietoja yhtiön omaisuudesta, joka on annettu sinun käyttöösi, kuten esim. työsuhdepuhelin tai kannettava tietokone.
 • Kirjeenvaihto- ja viestintätiedot. Kuten sähköpostikirjeenvaihto, internetliikenne ja IP-osoite, mutta vain yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa kuvattujen tarkkojen edellytysten ja menettelytapojen mukaisesti.
 • Digitaaliset käyttöoikeudet. Käyttöoikeutesi Intrumin IT-infrastruktuurin eri sovelluksiin.
 • Turvallisuuteen liittyvät tiedot. Esim. avainkorttisi numero, tieto siitä oletko rakennuksessa ja valvontakameratallenteet. Kaikki seurantatoimet, joista on sovittu yhteisesti, toteutetaan yleisellä tasolla yksittäistä työntekijää jäljittämättä. Oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen voi joissain tilanteissa olla sallittua hankkia tiettyä työntekijää koskevaa seurantatietoa.

Käsittelemme arkaluontoisia henkilötietojasi yksinomaan täyttääksemme asianmukaisesti velvoitteemme työantajanasi ja soveltuvan lain sallimassa tai edellyttämässä laajuudessa. Käsittelemme seuraavanlaisia arkaluontoisia henkilötietoja:

 • Terveyteesi liittyvät tiedot
 • Ammattiliiton jäsenyys
 • Luottotiedot

Käsittelemme vain terveystietoja, jotka on kerätty sinulta itseltäsi tai muualta kirjallisella suostumuksellasi ja joiden käsittely on välttämätöntä (i) sairausajan palkan tai muun vastaavan terveyteen liittyvän etuuden maksamiseksi tai; (ii) määritelläksemme onko poissaololle hyväksyttävä syy tai jos nimenomaisesti haluat, että työkykysi arvioidaan terveydentilaasi koskevan tiedon perusteella; tai (iii) jos muu laki niin edellyttää muussa tapauksessa.

Käsittelemme arkaluonteisia tietoja vain, mikäli EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan ehdot täyttyvät ja noudattaen yksityisyyden suojasta työelämässä annettua lakia edellyttäen että tietojen käsittely on välttämätöntä työntekijän työsuhteen kannalta liittyen suhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hallintaan tai meidän työnantajana sinulle työntekijänä tarjoamiimme etuihin tai kyseisen työn erityisluonteeseen.

Ennen työsuhteen solmimista tarkistamme suostumuksellasi myös luottotietosi.

Edellä mainittujen tietojen antaminen on välttämätöntä, jotta voimme noudattaa lainmukaisia velvoitteitamme työnantajana ja tässä lueteltujen tietojen antamatta jättäminen voi joissain tapauksissa estää työsuhteen jatkumisen.

2. Käsittelyn tarkoitus

Rekisterinpitäjä käsittelee tietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

 • Henkilöstöhallinto. Ylläpidämme henkilöstörekisteriä kaikista työntekijöistämme. Teemme myös henkilöstöpolitiikkaamme koskevia strategisia päätöksiä analysoimalla henkilöstörekisteriämme.
 • Henkilöstöasioiden hoito. Hoidamme henkilöstöasioita päivittäin, esim. asianmukaisten henkilöstöresurssien varmistamiseksi.
 • Työhönotto. Käsittelemme henkilötietojasi aloittaessasi työt meillä varmistaaksemme, että sinulla on asianmukainen koulutus ja osaaminen tehtävääsi.
 • Palkanmaksu ja eläkemaksut ja muiden etuuksien tarjoaminen. Käsittelemme henkilötietojasi maksaaksemme palkkasi, eläkemaksusi ja muut (suoritusperusteiset) etuudet.
 • Verot ja sosiaaliturvavakuutus. Meiltä edellytetään tiettyjen henkilötietojen käsittelyä verolakien ja muiden sosiaaliturvaan ja vakuutuksiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.
 • Vakuutusriskit ja vastuut. Meillä on vakuutukset monien liiketoiminnassamme mahdollisesti aiheutuvien riskien varalta, kuten vakuutus työtapaturmiin liittyvien vahinkojen varalta ja Intrumin puolesta matkustavien työntekijöiden matkavakuutus. Voimme myös tarjota ryhmäsairausvakuutuksen. Vakuutustyypistä riippuen voimme joutua käsittelemään henkilötietojasi esim. vastuuvahingon käsittelemiseksi.
 • Viestintä- ja tietotekniikkavalmiuksien tarjoaminen. Tarjoamme sinulle tietotekniikkaan liittyviä laitteita ja -palveluita, kuten esim. työsuhdepuhelimen ja sähköpostitilin, jotta voit suorittaa työtehtäväsi Intrumilla. Joudumme käsittelemään henkilötietojasi tämän mahdollistamiseksi.
 • Viestintä/IT-seuranta. Seuraamme viestintää ja verkon käyttöä pitääksemme IT-ympäristömme ja verkkoinfrastruktuurimme turvallisena ja varmistaaksemme, että työntekijämme käyttävät kyseisiä välineitä soveltuvien lakien ja sisäisten käytäntöjen mukaisesti. Kyseistä seurantaa toteutetaan vain yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa kuvattujen tarkkojen edellytysten ja menettelytapojen mukaisesti.
 • Suorituksen ja oppimisen arviointi. Varmistaaksemme, että suorituksesi säilyy riittävällä tasolla, toteutamme suorituksen arviointeja. Lisäksi pyrimme edistämään työntekijöidemme kehitystä tarjoamalla tai ehdottamalla kursseja.
 • Terveellisen ja turvallisen työympäristön luominen. Haluamme, että työntekijämme ovat terveitä ja turvassa. Voimme siksi käsitellä työntekijöidemme henkilötietoja analysoidaksemme, miten voimme parantaa heidän työnsä laatua ja vähentää mahdollisia terveydelle haitallisia vaikutuksia. Saatamme käyttää myös turvallisuustoimia, kuten valvontakameroita varmistaaksemme työntekijöidemme, vieraiden ja omaisuuden turvallisuuden.
 • Rekrytointi. Käsittelemme tietojasi, kun haet työpaikkaa Intrumista. Voimme myös käydä läpi työntekijärekisteriämme tarkistaaksemme, onko organisaatiossamme henkilöitä, jotka olisivat sopivia avoimeen tehtävään. Katso tarkempaa tietoa tietosuojaselosteesta työnhakijoille.
 • Riitojen ratkaisu. Voimme käsitellä henkilötietojasi riitojen, valitusten tai oikeudenkäyntien ratkaisemiseksi tai jos epäilemme väärinkäytöstä, jota haluaisimme tutkia tarkemmin.
 • Lain noudattaminen. Voimme joutua käsittelemään henkilötietojasi lain (esim. nimesi vertaaminen nimettyjen henkilöiden listoihin ja rahanpesulain noudattaminen) tai oikeudellisen määräyksen noudattamiseksi.

3. Osapuolet, joilla voi olla pääsy tietoihisi

Rekisterinpitäjä voi jakaa henkilötietosi kolmansien osapuolten kanssa seuraavissa tilanteissa:

 • Voimme jakaa henkilötietosi puolestamme toimivien muiden kolmansien osapuolten, kuten esim. palveluntarjoajan, kanssa. Tällaisissa tapauksissa nämä muut kolmannet osapuolet voivat käyttää henkilötietojasi ainoastaan edellä kuvattuihin tarkoituksiin ja ainoastaan meidän ohjeidemme mukaan;
 • Työntekijöillämme on pääsy henkilötietoihin. Tällaisessa tapauksessa pääsy myönnetään vain, jos se on välttämätöntä edellä mainittuihin tarkoituksiin ja vain mikäli työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus.
 • Voimme antaa henkilötietosi muille Intrum-konsernin yhtiöille rekrytointia ja raportointia varten, mutta vain työntekijöille, joita sitoo vaitiolovelvollisuus.
 • Voimme jakaa henkilötietosi lain tai tuomioistuimen määräyksen niin edellyttäessä esimerkiksi toimittajiemme tai asiakkaidemme, veroviranomaisten, sosiaaliturvaviranomaisten, oikeuslaitoksen tai muiden viranomaisten kanssa.

4. Henkilötietojesi sijainti

Euroopan talousalueella olevalla henkilökunnalla on pääsy henkilötietoihisi niiden ollessa hallussamme. Tietoihisi voi päästä käsiksi myös Sveitsistä, jossa on samantasoiset tietosuojalait kuin Euroopan Unionissa.

Intrum käyttää tietojesi säilyttämisessä palveluntarjoajina kolmansia osapuolia, jotka voivat sijaita Euroopan talousalueen ulkopuolella, mukaan lukien Yhdysvallat. Näissä maissa ei yleensä ole lakeja, jotka suojaavat henkilötietojasi samassa laajuudessa kuin Euroopan unionissa. Siksi Intrum varmistaa, että kyseisen kolmannen osapuolen kanssa on tehty sopimus, joka takaa henkilötietojesi suojaamisen. Jos haluat kopion kyseisestä sopimuksesta, ota meihin yhteyttä alla olevia yhteystietoja käyttäen. Voimme noudattaa myös Privacy Shield -ohjelmaa, jossa yhdysvaltalaiset yritykset voivat sitoutua Yhdysvaltojen lain edellyttämää korkeampaan yksityisyyden suojan tasoon. Ota yhteyttä alla olevia yhteystietoja käyttäen, jos haluat tietää lisää.

5. Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietosi rajallisen ajan ja poistamme henkilötietosi, kun niitä ei enää tarvita käsittelyä varten. Useimmissa tapauksissa tämä tarkoittaa, että säilytämme tietosi työsuhteesi ajan. Mahdollisuuksien mukaan poistamme tiedot työsuhteesi aikana heti, kun niitä ei enää tarvita. Joka tapauksessa poistamme henkilöstörekisteriin kirjatut tiedot viimeistään kaksi vuotta työsuhteesi päättymisen jälkeen, ellemme joudu säilyttämään tietojasi paikallisten lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi, kuten työtodistuksen antamisesta koskeva vaatimus kymmenen vuotta työsuhteen päättymisen jälkeen.

Voimme käsitellä henkilötietojasi pidemmän aikaa työsuhteesi päätyttyä, jos vireillä on jokin riita-asia tai jos olet antanut meille luvan säilyttää henkilötietosi rekisterissä pidemmän aikaa.

6. Oikeudellinen peruste tietojesi käsittelylle

Useimmissa tapauksissa käsittelemme henkilötietojasi sillä perusteella, että käsittely on tarpeen oikeutetun etumme toteuttamiseksi. Oikeutettu etumme on tässä tapauksessa henkilöstöhallinnon tarpeiden mukainen tietojen käsittely edellä mainittuihin tarkoituksiin. Monissa tapauksissa meidän edellytetään myös käsittelevän henkilötietojasi jonkin oikeudellisen velvoitteen takia. Meidän edellytetään myös käsittelevän henkilötietoja täyttääksemme sopimusvelvoitteemme, kuten palkanmaksu, sinua kohtaan. Lisäksi saatamme pyytää suostumustasi tietojen käsittelyyn eräissä muissa tapauksissa. Tällaisessa tapauksessa voit aina peruuttaa suostumuksesi.

Näiden ohella paikallinen lainsäädäntö saattaa joissain tapauksissa edellyttää meitä hankkimaan sinulta suostumuksen tietyn tyyppisten henkilötietojen käsittelyyn tai tiettyjen käsittelytoimien toteuttamiseen. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu Intrumin ja sinun oikeutettuun etuun ja vain kyseisen kohtuullisen oikeutetun edun täyttämiseksi tarpeelliset henkilötiedot kerätään.

8. Sinun tietosuojalainsäädännön mukaiset oikeutesi

Sinulla on tiettyjä oikeuksia Euroopan unionin tietosuojalainsäädännön nojalla.

Oikeus saada pääsy tietoihin
Olet oikeutettu saamaan kopion sinua koskevista hallussamme olevista henkilötiedoista ja tietyistä niiden käyttöä koskevista yksityiskohdista.

Henkilötietosi toimitetaan sinulle yleensä kirjallisena, ellei toisin pyydetty, tai jos olet tehnyt pyynnön sähköisesti, jolloin tiedot toimitetaan sinulle mahdollisuuksien mukaan sähköisesti.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Toteutamme kohtuulliset toimet sen varmistamiseksi, että hallussamme olevat sinua koskevat tiedot ovat täsmällisiä ja täydellisiä. Jos asia ei kuitenkaan mielestäsi ole näin, voit pyytää meitä päivittämään tai korjaamaan tiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen
Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä poistamaan henkilötietosi, esimerkiksi mikäli keräämiämme henkilötietoja ei enää tarvita alkuperäiseen tarkoitukseen tai peruutat suostumuksesi. Tätä tulee kuitenkin arvioida suhteessa muihin seikkoihin. Meillä voi olla esimerkiksi laista tai muusta sääntelystä johtuvia velvoitteita, joiden takia emme voi noudattaa pyyntöäsi.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Tietyissä tilanteissa olet oikeutettu pyytämään meitä lopettamaan henkilötietojesi käyttämisen, esimerkiksi jos arvelet, että hallussamme olevat sinua koskevat henkilötiedot saattavat olla epätarkkoja tai mikäli meidän ei mielestäsi enää tarvitse käyttää henkilötietojasi.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä siirtämään meille antamasi henkilötiedot valitsemallesi muulle kolmannelle osapuolelle.

Vastustamisoikeus
Sinulla on oikeus vastustaa oikeutettuun etuumme perustuvaa tietojen käsittelyä, josta on kyse useimmissa tässä tietosuojaselosteessa kuvatuissa käsittelytoimissa. Ellei meillä ole perusteltua syytä käsittelylle, emme enää käsittele henkilötietoja tällä perusteella sen jälkeen kun olet ilmoittanut vastustavasi sitä. Huomaa kuitenkin, että emme ehkä pysty tarjoamaan joitain palveluita tai etuja, jos emme voi käsitellä siihen tarkoitukseen tarvittavia henkilötietoja.

Automatisoituihin yksittäispäätöksiin liittyvät oikeudet
Sinulla on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on sinua koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa sinuun vastaavalla tavalla merkittävästi. Intrum ei yleensä käytä automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia työsuhteiden yhteydessä, mutta jos olet joutunut automatisoidun päätöksen kohteeksi, etkä ole samaa mieltä lopputuloksesta, voit ottaa meihin yhteyttä alla olevia yhteystietoja käyttäen ja pyytää meitä arvioimaan päätöksen uudelleen.

Oikeus peruuttaa suostumus
Useimmissa tapauksissa henkilötietojesi käsittely ei perustu suostumukseesi. Saatamme kuitenkin pyytää suostumustasi tietyissä tapauksissa. Näissä tapauksissa sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käyttöön.

Oikeus tehdä valitus
Jos emme mielestäsi noudata sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoja tietosuojavaltuutetusta ja valitusprosessista on osoitteessa www.tietosuoja.fi.

8. Yhteystiedot

Mikäli haluat ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme henkilötietojesi käsittelyä koskien, voit lähettää sähköpostia osoitteeseen tietosuoja@intrum.com.