Ugrás a tartalomra

Felhívjuk figyelmét, hogy oldal cookie-kat használ, hogy minél több hasznos funkciót biztosítson a látogatóknak számára.  A használt cookie-król és használatuk előnyeiről itt olvashat.

Adatvédelem a követeléskezelési folyamatban

Az Intrum Justitia a hatályos törvények és jogszabályok alapján végzi követeléskezelési tevékenységét. Különös figyelemmel járunk el a személyes adatok védelmére vonatkozóan is.

Ezért is tartjuk kiemelkedően fontosnak a NAIH (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) ajánlását, mely a személyes adatok védelmére fogalmaz meg a követeléskezelő cégek számára követendő alapelveket.

http://www.naih.hu/files/ajanlas-koveteleskezeles-2014-07-03.pdf

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 2014 nyarán ajánlást fogalmazott meg „a követeléskezelés, tartozásbehajtás, adósságbehajtás, faktoring tevékenység során alkalmazott követeléskezelési technikák adatvédelmi követelményeiről” címmel, hogy felhívja a követeléskezelő cégek figyelmét az adatvédelem fontosságára. 

Számos cég, intézmény és szervezet végez követeléskezelési tevékenységet. A követelésbehajtási szakma elismertetése céljából 1993-ban jött létre a Magyar Követeléskezelők és Üzleti Információ Szolgáltatók Szövetsége (a továbbiakban: MAKISZ).  A szövetség adatai szerint tagjaik 2012-ben több mint 1100 milliárd forint értékben kezeltek követelésállományt, közel 14 millió ügy során.  A szövetségen kívül is sok kisebb vállalkozás végez követelésbehajtást. A lakosság eladósodási problémái miatt nagy számú adós érintett a követeléskezelési  adatkezelésben, ezért a NAIH 2013 és 2014 folyamán kiemelten foglalkozott a követeléskezeléssel, tartozás-behajtással foglalkozó cégek adatkezelési gyakorlatának vizsgálatával.

A követeléskezelőkkel szemben támasztott ágazati követelmény, hogy a fogyasztókra, adósokra nézve költséges peres és végrehajtási eljárások megindítása helyett az áthidaló, személyre szabott megoldásokra - pl. részletfizetés, halasztás - helyeződjön a hangsúly a követeléskezelői munka során. Ahhoz, hogy az adóst teljes körűen tájékoztatni tudja a követeléskezelő a fennálló adóssága mértékéről, az adósság következményeiről, a törlesztési lehetőségekről, mindenképpen el kell őt érnie, kapcsolatba kell vele lépnie.

Az adósságbehajtási folyamat velejárója a követelés érvényesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése. A követeléskezelő által végzett adatkezelésre a felhatalmazást a Ptk. engedményezésre vonatkozó rendelkezései, illetve – megbízás alapján történő követeléskezelés esetén – az egyes ágazati törvények adják meg. Ha esetleg valamely ágazatban nincs olyan törvény, mely megadná a felhatalmazást a követeléskezelő adatkezelésére, úgy az adatkezelésre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (ún. Info tv.) vonatkozik.