Ga naar hoofdinhoud

Schuldbewaking

Wij innen vorderingen, waarvan u dacht nooit nog geld te zien! Kies voor schuldbewaking. Wij houden uw schuldenaren in de gaten en vorderen achterstallige factuurbedragen in zodra zij daarvoor financiële ruimte krijgen.

Schuldbewaking: Wij blijven alert bij oninbare facturen

Schuldbewaking is een traject voor die vorderingen die minnelijk en/of juridisch oninbaar zijn wegens onvindbaarheid of wegens tijdelijke insolvabiliteit van de schuldenaar. In de schuldbewakingsprocedure wordt de schuldenaar periodiek gemeld dat er nog steeds een schuld openstaat.

Wanneer onze systemen detecteren dat uw schuldenaar opnieuw geld vrij krijgt, sommeren wij hem onmiddellijk om het verschuldigde bedrag te voldoen.

Haal geld uit lang openstaande vorderingen:

Doe beroep op Intrum’s schuldbewaking >

Wanneer de financiële situatie van uw klant verbetert, schieten wij in actie.

 
  • Inkomsten genereren uit afgeschreven vorderingen
  • Detecteer wanneer uw klant opnieuw geld vrijkrijgt
  • Wees andere schuldeisers te snel af
  • No cure, no pay

Als u een openstaande vordering afschrijft, overweeg dan beroep te doen op schuldbewaking. Wij contacteren uw schuldenaar regelmatig tot hij betaalt. U betaalt ons enkel wanneer effectief geld wordt geïnd!

Schuldbewaking expert, Intrum

Intrum: Wij waken, als geen ander, over uw wanbetalers

Komt uw klant, ondanks al uw inspanningen, zijn afspraak niet na? De vordering afboeken en in verlies nemen, lijkt dan misschien de enige uitweg: Na afboeking kan u toch tenminste de afgedragen BTW terugvorderen. Maar er is meer mogelijk: Met schuldbewaking door Intrum heeft u nog een flinke kans om alsnog geld te innen voor een afgeboekte vordering.

Hoe gaat dat in zijn werk, vraagt u? Onze krachtige IT-systemen bewaken grote volumes openstaande vorderingen gedurende lange periode. Zodra wij een signaal opvangen dat de financiële situatie van uw klant verbetert, schieten wij in actie. Onze schuldbewaking experts contacteren hem onmiddellijk om de openstaande schuld te innen.

Stel uw vraag:

Vul de velden in en klik "verzenden":