Ga naar hoofdinhoud

Profiteer van onze internationale promo

Nog geen klant bij Intrum? Vul uw gegevens in. Eén van onze medewerkers contacteert u om uw abonnement bij Intrum te activeren zodat u snel kan starten met doorgeven van dossiers van klanten in het buitenland. Van 1 tot 30 april 2017 betaalt u GEEN dossierkost op internationale dossiers!

Profiteer van € 0, - dossierkost op internationale incasso:

Vul de velden in en klik "verzenden":
Deze actie voor Cash me Big -, Cash me All -, Collect Premium -, Collect Advanced - en Unizo Incassoservice abonnees is geldig voor wanbetaler dossiers ingediend ter incasso bij Intrum Justitia Belgium in de actieperiode van 01/04/2017 tot 30/04/2017.