Ga naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen rond schulden

Zit u met vragen nadat u een betalingsherinnering van Intrum heeft ontvangen? Raadpleeg onderstaand overzicht van veelgestelde vragen voor een snel antwoord!

Enkele aandachtspunten:

  • Het "Intrum dossiernummer" (8 cijfers) staat vermeld op de betalingsherinnering/aanmaning die u ontving van Intrum.
  • Voor zaken die u niet terugvindt bij de veelgestelde vragen, kan u ons contacteren via telefoon (02/708 30 33) of online via www.intrum.be/uwdossier. - Vermeld in elke communicatie het "Intrum Dossiernummer" aub!

FAQ category Betalen

Gebruik de betaalgegevens op onze brieven en e-mails of bel naar 02/708.30.33 of betaal online via www.intrum.be/uwdossier 

Tip: Controleer altijd goed of u het juiste bankrekeningnummer, de correcte mededeling en het juiste bedrag gebruikt.


1. U hebt betaald aan Intrum

• Consulteer op www.intrum.be/uwdossier of uw betaling goed is geregistreerd.
Klik op "lijst transacties" om al uw geregistreerde betalingen na te kijken.

• Is uw betaling na 3 werkdagen nog niet zichtbaar? Stuur ons dan een duidelijk betaalbewijs.
Een duidelijk betaalbewijs is een leesbaar rekening uittreksel (of schermafdruk/printscreen van PC banking) met het betaalde bedrag, de betaaldatum, de gebruikte referentie en het rekeningnummer waarop en van waaruit u betaald heeft.

Noot: Een opdracht tot overschrijving is geen voldoende betaalbewijs.

 2. U hebt betaald aan de betrokken firma of leverancier

• Consulteer op www.intrum.be/uwdossier of uw betaling goed is geregistreerd.
Klik op "lijst transacties" om al uw geregistreerde betalingen na te kijken.

• Is uw betaling na 5 werkdagen niet zichtbaar? Stuur ons dan een duidelijk betaalbewijs.
Een duidelijk betaalbewijs is een leesbaar rekeninguittreksel (of schermafdruk/printscreen PC banking) met het betaalde bedrag, de betaaldatum, de gebruikte referentie en het rekeningnummer waarop en van waaruit u betaald heeft.

Noot: Een opdracht tot overschrijving is geen voldoende betaalbewijs.

• Stuur ons het betaalbewijs online via www.intrum.be/uwdossier.

• Indien u alleen de hoofdsom betaalde, verwachten wij nog de betaling van het schadebeding en de rente, zoals aangegeven in de algemene voorwaarden van uw contract of bestelling.

  • Door het niet betalen van facturen, komt u de voorwaarden van het contract of de bestelling niet na. Daarom is er een schadebeding verschuldigd aan de betrokken firma of leverancier.
  • Intresten zijn dan weer verschuldigd wegens laattijdige betaling van deze facturen.
  • Welk schadebeding en intresten kunnen worden aangerekend, wordt bepaald in de algemene voorwaarden van het contract of de bestelling.
  • De wettelijke intresten worden altijd aangerekend.
  • Op de voorkant van onze brieven of e-mails vindt u informatie over de opbouw van het bedrag (hoofdsom, schadevergoeding, interesten, al betaald bedrag en openstaand saldo)
  • Op de achterkant van onze eerste aanmaningsbrief vindt u informatie over de inhoud van de vordering (welk artikel, welk product, welke dienst …)
  • Bel naar onze klantendienst op 09/265.65.03 voor alle andere informatie.

FAQ category Andere

1. U hebt het gekochte artikel teruggestuurd?

• Hebt u dit tijdig teruggestuurd naar de betrokken firma of leverancier (standaard 14 à 30 dagen)?

• Stuur ons het retourbewijs met stempeldatum van B-Post online via www.intrum.be/uwdossier

• Als u geen retourbewijs hebt, dan verwachten wij uw betaling binnen de 3 werkdagen.

 

2. U hebt het gekochte artikel niet ontvangen?

• Hebt u dit tijdig en schriftelijk gemeld aan de betrokken firma of leverancier?

• Stuur ons een kopie van deze melding via www.intrum.be/uwdossier

• Als u geen kopie van deze melding hebt, dan verwachten wij uw betaling binnen de 3 werkdagen

 

3. U hebt het contract opgezegd?

• Hebt u dit tijdig, schriftelijk en correct opgezegd, volgens de algemene voorwaarden van het betrokken contract/product?

• Stuur ons het bewijs van opzeg met vermelding van de opzegdatum via www.intrum.be/uwdossier.

• Als u geen bewijs van opzeg hebt, dan verwachten wij uw betaling binnen de 3 werkdagen.

 

4. U hebt nog facturen ontvangen na de opzeg?

• Dat kan! Kijk de opzegtermijn na in de algemene voorwaarden van uw contract.

• Hou rekening met eindafrekeningen die nog kunnen aankomen na de opzegdatum.

 

Tip: Enkele nuttige links met informatie over hoe en wanneer u een overeenkomst correct opzegt.
• Voor gas, elektriciteit, … in Vlaanderen: http://www.vreg.be/nl/wanneer-een-energiecontract-stopzetten
• Voor gas, elektriciteit in Brussel: http://www.brugel.be/nl/publicaties/formulieren
• Voor gas, elektriciteit in Wallonië: http://www.cwape.be/?dir=2.3.01
• Voor telefoon, internet, …: http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/telecommunicatie/FAQ/
• Voor verzekeringen: http://economie.fgov.be/nl/consument/Verzekering/Contrat_assurance/Resiliation/#.VfKuPHkViUk

 

5. U hebt geen contract getekend of verkoopovereenkomst aangegaan?

• Bel naar onze klantendienst op 02/708.30.33. We kijken het samen met u na. Let op bij online verkoop: als u bijv. een button 'bevestigen' heeft aangeklikt, dan geldt dit als contract, ook al heeft u dus niet met de hand getekend. De firma of leverancier bevestigt dergelijke online verkopen nadien.

Tip: een nuttige link rond handelspraktijken en verkoop op afstand: http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Ventes_distance/#.VfKu0nkViUk

 

6. U hebt de factuur niet ontvangen?

• De betrokken firma of leverancier is verantwoordelijk voor het verzenden van de factuur, maar als consument bent u zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de factuur.

• Hebt u tijdig en schriftelijk gemeld aan de betrokken firma of leverancier dat u uw factuur niet hebt ontvangen?

• Stuur ons een duidelijk bewijs van uw melding via www.intrum.be/uwdossier.

 

7. U hebt de dienstverlening / productkwaliteit betwist bij de betrokken firma of leverancier?

• Hebt u dit tijdig en schriftelijk betwist bij de betrokken firma of leverancier?

• Stuur ons een duidelijk bewijs van uw betwisting via www.intrum.be/uwdossier.

• Als u geen kopie van deze betwisting hebt, dan verwachten wij uw betaling binnen de 3 werkdagen

 

Tip: Wat is een duidelijk en voldoende bewijs van betwisting?

Uw originele mail, met de verzenddatum duidelijk zichtbaar, aan de betrokken firma of leverancier, een brief met bewijs van aangetekende zending of fax met faxrapport.

Vraag uw sociaal assistent om ons vandaag nog (!) te bellen op 02/708.30.33.

Noot: Geef uw Intrum dossiernummer mee aan uw sociaal assistent.

• Stuur ons een kopie van de beschikking met datum van toelaatbaarheid (gerechtelijke uitspraak) en de contactgegevens van uw schuldbemiddelaar.

• Stuur ons dit vandaag nog (!) op via www.intrum.be/uwdossier.