Ga naar hoofdinhoud

1. U hebt het gekochte artikel teruggestuurd?

• Hebt u dit tijdig teruggestuurd naar de betrokken firma of leverancier (standaard 14 à 30 dagen)?

• Stuur ons het retourbewijs met stempeldatum van B-Post online via www.intrum.be/uwdossier

• Als u geen retourbewijs hebt, dan verwachten wij uw betaling binnen de 3 werkdagen.

 

2. U hebt het gekochte artikel niet ontvangen?

• Hebt u dit tijdig en schriftelijk gemeld aan de betrokken firma of leverancier?

• Stuur ons een kopie van deze melding via www.intrum.be/uwdossier

• Als u geen kopie van deze melding hebt, dan verwachten wij uw betaling binnen de 3 werkdagen

 

3. U hebt het contract opgezegd?

• Hebt u dit tijdig, schriftelijk en correct opgezegd, volgens de algemene voorwaarden van het betrokken contract/product?

• Stuur ons het bewijs van opzeg met vermelding van de opzegdatum via www.intrum.be/uwdossier.

• Als u geen bewijs van opzeg hebt, dan verwachten wij uw betaling binnen de 3 werkdagen.

 

4. U hebt nog facturen ontvangen na de opzeg?

• Dat kan! Kijk de opzegtermijn na in de algemene voorwaarden van uw contract.

• Hou rekening met eindafrekeningen die nog kunnen aankomen na de opzegdatum.

 

Tip: Enkele nuttige links met informatie over hoe en wanneer u een overeenkomst correct opzegt.
• Voor gas, elektriciteit, … in Vlaanderen: http://www.vreg.be/nl/wanneer-een-energiecontract-stopzetten
• Voor gas, elektriciteit in Brussel: http://www.brugel.be/nl/publicaties/formulieren
• Voor gas, elektriciteit in Wallonië: http://www.cwape.be/?dir=2.3.01
• Voor telefoon, internet, …: http://economie.fgov.be/nl/consument/Internet/telecommunicatie/FAQ/
• Voor verzekeringen: http://economie.fgov.be/nl/consument/Verzekering/Contrat_assurance/Resiliation/#.VfKuPHkViUk

 

5. U hebt geen contract getekend of verkoopovereenkomst aangegaan?

• Bel naar onze klantendienst op 02/708.30.33. We kijken het samen met u na. Let op bij online verkoop: als u bijv. een button 'bevestigen' heeft aangeklikt, dan geldt dit als contract, ook al heeft u dus niet met de hand getekend. De firma of leverancier bevestigt dergelijke online verkopen nadien.

Tip: een nuttige link rond handelspraktijken en verkoop op afstand: http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Ventes_distance/#.VfKu0nkViUk

 

6. U hebt de factuur niet ontvangen?

• De betrokken firma of leverancier is verantwoordelijk voor het verzenden van de factuur, maar als consument bent u zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van de factuur.

• Hebt u tijdig en schriftelijk gemeld aan de betrokken firma of leverancier dat u uw factuur niet hebt ontvangen?

• Stuur ons een duidelijk bewijs van uw melding via www.intrum.be/uwdossier.

 

7. U hebt de dienstverlening / productkwaliteit betwist bij de betrokken firma of leverancier?

• Hebt u dit tijdig en schriftelijk betwist bij de betrokken firma of leverancier?

• Stuur ons een duidelijk bewijs van uw betwisting via www.intrum.be/uwdossier.

• Als u geen kopie van deze betwisting hebt, dan verwachten wij uw betaling binnen de 3 werkdagen

 

Tip: Wat is een duidelijk en voldoende bewijs van betwisting?

Uw originele mail, met de verzenddatum duidelijk zichtbaar, aan de betrokken firma of leverancier, een brief met bewijs van aangetekende zending of fax met faxrapport.