Ga naar hoofdinhoud

Veelgestelde vragen over betalen

Alles wat u moet weten over het aflossen van uw schulden. Intrum helpt u betalen en schuldenvrij worden.

Gebruik de betaalgegevens op onze brieven en e-mails of bel naar 02/708.30.33 of betaal online via www.intrum.be/uwdossier 

Tip: Controleer altijd goed of u het juiste bankrekeningnummer, de correcte mededeling en het juiste bedrag gebruikt.


1. U hebt betaald aan Intrum

• Consulteer op www.intrum.be/uwdossier of uw betaling goed is geregistreerd.
Klik op "lijst transacties" om al uw geregistreerde betalingen na te kijken.

• Is uw betaling na 3 werkdagen nog niet zichtbaar? Stuur ons dan een duidelijk betaalbewijs.
Een duidelijk betaalbewijs is een leesbaar rekening uittreksel (of schermafdruk/printscreen van PC banking) met het betaalde bedrag, de betaaldatum, de gebruikte referentie en het rekeningnummer waarop en van waaruit u betaald heeft.

Noot: Een opdracht tot overschrijving is geen voldoende betaalbewijs.

 2. U hebt betaald aan de betrokken firma of leverancier

• Consulteer op www.intrum.be/uwdossier of uw betaling goed is geregistreerd.
Klik op "lijst transacties" om al uw geregistreerde betalingen na te kijken.

• Is uw betaling na 5 werkdagen niet zichtbaar? Stuur ons dan een duidelijk betaalbewijs.
Een duidelijk betaalbewijs is een leesbaar rekeninguittreksel (of schermafdruk/printscreen PC banking) met het betaalde bedrag, de betaaldatum, de gebruikte referentie en het rekeningnummer waarop en van waaruit u betaald heeft.

Noot: Een opdracht tot overschrijving is geen voldoende betaalbewijs.

• Stuur ons het betaalbewijs online via www.intrum.be/uwdossier.

• Indien u alleen de hoofdsom betaalde, verwachten wij nog de betaling van het schadebeding en de rente, zoals aangegeven in de algemene voorwaarden van uw contract of bestelling.

  • Door het niet betalen van facturen, komt u de voorwaarden van het contract of de bestelling niet na. Daarom is er een schadebeding verschuldigd aan de betrokken firma of leverancier.
  • Intresten zijn dan weer verschuldigd wegens laattijdige betaling van deze facturen.
  • Welk schadebeding en intresten kunnen worden aangerekend, wordt bepaald in de algemene voorwaarden van het contract of de bestelling.
  • De wettelijke intresten worden altijd aangerekend.
  • Op de voorkant van onze brieven of e-mails vindt u informatie over de opbouw van het bedrag (hoofdsom, schadevergoeding, interesten, al betaald bedrag en openstaand saldo)
  • Op de achterkant van onze eerste aanmaningsbrief vindt u informatie over de inhoud van de vordering (welk artikel, welk product, welke dienst …)
  • Bel naar onze klantendienst op 09/265.65.03 voor alle andere informatie.