Ga naar hoofdinhoud

  • Door het niet betalen van facturen, komt u de voorwaarden van het contract of de bestelling niet na. Daarom is er een schadebeding verschuldigd aan de betrokken firma of leverancier.
  • Intresten zijn dan weer verschuldigd wegens laattijdige betaling van deze facturen.
  • Welk schadebeding en intresten kunnen worden aangerekend, wordt bepaald in de algemene voorwaarden van het contract of de bestelling.
  • De wettelijke intresten worden altijd aangerekend.