Ga naar hoofdinhoud


1. U hebt betaald aan Intrum

• Consulteer op www.intrum.be/uwdossier of uw betaling goed is geregistreerd.
Klik op "lijst transacties" om al uw geregistreerde betalingen na te kijken.

• Is uw betaling na 3 werkdagen nog niet zichtbaar? Stuur ons dan een duidelijk betaalbewijs.
Een duidelijk betaalbewijs is een leesbaar rekening uittreksel (of schermafdruk/printscreen van PC banking) met het betaalde bedrag, de betaaldatum, de gebruikte referentie en het rekeningnummer waarop en van waaruit u betaald heeft.

Noot: Een opdracht tot overschrijving is geen voldoende betaalbewijs.

 2. U hebt betaald aan de betrokken firma of leverancier

• Consulteer op www.intrum.be/uwdossier of uw betaling goed is geregistreerd.
Klik op "lijst transacties" om al uw geregistreerde betalingen na te kijken.

• Is uw betaling na 5 werkdagen niet zichtbaar? Stuur ons dan een duidelijk betaalbewijs.
Een duidelijk betaalbewijs is een leesbaar rekeninguittreksel (of schermafdruk/printscreen PC banking) met het betaalde bedrag, de betaaldatum, de gebruikte referentie en het rekeningnummer waarop en van waaruit u betaald heeft.

Noot: Een opdracht tot overschrijving is geen voldoende betaalbewijs.

• Stuur ons het betaalbewijs online via www.intrum.be/uwdossier.

• Indien u alleen de hoofdsom betaalde, verwachten wij nog de betaling van het schadebeding en de rente, zoals aangegeven in de algemene voorwaarden van uw contract of bestelling.