Ga naar hoofdinhoud

Gebruik de betaalgegevens op onze brieven en e-mails of bel naar 09/265.65.03 of betaal online via www.intrum.be/uwdossier 

Tip: Controleer altijd goed of u het juiste bankrekeningnummer, de correcte mededeling en het juiste bedrag gebruikt.