Ga naar hoofdinhoud

Gebruik de betaalgegevens op onze brieven en e-mails of bel naar 02/708.30.33 of betaal online via www.intrum.be/uwdossier 

Tip: Controleer altijd goed of u het juiste bankrekeningnummer, de correcte mededeling en het juiste bedrag gebruikt.