Ga naar hoofdinhoud

Ontwikkeling & Begeleiding

Intrum creëert mogelijkheden om je te laten doorgroeien en je te ontwikkelen. De sterke groei van de onderneming maakt dit mogelijk en het management stimuleert haar teamleden om ambitieus vooruit te denken.

Begeleiding

Voor carrièreplanners is dit een uitgelezen biotoop; ook mensen die willen dagelijks uitmunten in hun job, en/of zichzelf wensen te ontwikkelen, zullen zich als een vis in het water voelen.

Bij Intrum vind je mensen met heel verschillende achtergronden. Voor alle nieuwe Intrummers organiseren wij introductiesessies tijdens dewelke je uitgebreid kennis kan maken met de collega’s, de diensten, de bedrijfscultuur, de gewoonten én plaatsen waar je koffie of snoep kan krijgen. Daarnaast wordt ook een opleidingsprogramma uitgewerkt, in functie van jouw specifieke job en kennisvereisten. Dit programma leidt je doorheen de hele onderneming.

Er worden op regelmatige tijdstippen opvolgingsmomenten ingepland, waarbij we stilstaan bij de samenwerking tussen Intrum, je leidinggevende en jezelf. Het objectief daarvan is het integratieproces permanent te verbeteren, het opleidingsprogramma indien nodig bij te sturen en te peilen naar de verwachtingen van de betrokken personen.

Opleiding

De medewerkers staan centraal in de organisatie van Intrum. De onderneming beseft dat bedrijfsgroei slechts gerealiseerd kan worden dankzij de individuele inzet en persoonlijke groei van alle teamleden. De ambities van Intrum kunnen enkel gerealiseerd worden als elke persoon achter de Intrum-waarden staat en deze ook toepast.

Naast de waarden, hecht de onderneming zeer veel belang aan drie gekozen kerncompetenties: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en integriteit.

Om de persoonlijke groei van de medewerkers te ondersteunen en te stimuleren wordt er samen met jou bekeken welke opleidingen er georganiseerd kunnen worden om je toe te laten je te perfectioneren in je job en kans te krijgen om door te groeien.