Ga naar hoofdinhoud

Voor het eerst inloggen zonder Java (nieuwe of bestaande gebruiker die nog geen inlogpoging achter de rug heeft)

Intrum Web inlogvenster

1. Wanneer de gebruiker de link “Authenticate with Text Password (no Java required)” selecteert, verschijnt een nieuwe pagina (zie hieronder). Hij kan het wachtwoord aanvragen via de link “Don’t have Text Password?”

 Intrum Web inlogvenster 2 

Belangrijk! Als de gebruiker inlogt met zijn gebruikersnaam en op Submit (of Enter) drukt, verschijnt de normale Java-login met pincodepad. Als dit zijn eerste inlogpoging is, krijgt de gebruiker een e-mail met zijn pincode.

De gebruiker moet dan terugkeren naar de inlogpagina en de link “Authenticate with Text Password (no Java required)” selecteren om in te loggen met een wachtwoord.

Belangrijk! De gebruiker kan zelf kiezen hoe hij in de applicatie inlogt. Het is mogelijk om zowel met een pincode als met een wachtwoord in te loggen als hij Java heeft geïnstalleerd.

 

2. De gebruiker vult zijn gebruikersnaam en e-mailadres in. Als hij op Submit (of Enter) drukt, wordt het wachtwoord verzonden naar het e-mailadres van de gebruiker met als onderwerp “New text password for IntrumWeb.”

 Intrum Web inlogvenster 3

 3. De gebruiker vult de gebruikersnaam en het wachtwoord in die hij via e-mail ontvangen heeft en drukt op Submit/Enter.

 Intrum Web inlogvenster 4

 4. Dan wordt de gebruiker gevraagd om het wachtwoord te wijzigen. Hij kan zelf een nieuw wachtwoord kiezen. Dat wachtwoord moet 8-16 tekens lang zijn, en minstens 2 cijfers en 2 letters bevatten. Hij bevestigt zijn wachtwoord met Submit/Enter.

Intrum Web inlogvenster 5

5. Het nieuwe wachtwoord moet worden bevestigd door op Submit/Enter te drukken.

 Intrum Web inlogvenster 6

 6. Wanneer het wachtwoord is aanvaard, gaat de gebruiker via de knop Continue/Enter verder naar de applicatie.

 Intrum Web inlogvenster 7

 Daarna kan de gebruiker inloggen op Intrum Web met zijn wachtwoord.

Als de gebruiker al over een wachtwoord beschikt, krijgt hij toegang tot de applicatie wanneer hij via de link “Authenticate with Text Password (no Java required)” op de inlogpagina zijn gebruikersnaam en wachtwoord ingeeft.

Als de gebruiker zijn wachtwoord vergeten is, kan hij een nieuw aanvragen via de link “Forgotten Text Password?”

Als de gebruiker zijn pincode vergeten is, kan hij een nieuwe aanvragen via de link “Forgotten PIN Password?”