Ga naar hoofdinhoud

9 tips voor een snellere inning van vorderingen in e-commerce

Traditionele postorderbedrijven hebben vaak een lang intern credit management traject. Onze e-commerce expert geeft 9 tips om uw intern traject beter in te richten. Recupereer sneller én meer aan een lagere kost!

Tip 1: Kort op de bal spelen, is de boodschap

Hoe jonger de vorderingen, hoe groter de kans op recuperatie

Tip 2: Pas uw intern traject aan naargelang het type schuldenaar

  • Segmenteer uw schuldenaren volgens omzetpotentieel maar ook naargelang kredietrisicosegment. 
  • Onderscheid schuldenaren die niet willen betalen van schuldenaren die niet kunnen betalen.
  • Maak een onderscheid tussen b2b en b2c.
  • Gebruik het klikgedrag van uw klant om hem toe te wijzen aan het juiste segment.

Tip 3: Verwerk uw postretours.

Zoek nieuwe adressen van verhuizers op!

Tip 4: Verbeter de adreskwaliteit

  • De juiste aanspreking, correcte spelling, gekende busnummer, ...
  • Elk detail helpt het succespercentage vooruit.
  • Valideer de velden in uw online registratie- en bestelformulieren.

 

Tip 5: Max 2 weken tussen twee acties

Laat maximum twee weken tussen twee acties.

Tip 6: Gebruik uw kennis over de e-commerce klant voor een gericht acceptatiebeleid.

Risicovolle klanten kan u bijvoorbeeld enkel met credit card laten betalen.
Intrum helpt u de juiste kredietbeslissingen nemen.

Tip 7: Regel van twee

Betalingsherinneringen, eerste aanmaning, tweede aanmaning? Onderneem nooit meer dan twee keer dezelfde actie uit dezelfde naam. 

Tip 8: Schuldenaren opbellen, heeft een positieve invloed op de recuperatie.

 

Tip 9: Bereid uw interne organisatie voor op inbound calls, verwerking van poststukken, emails, enzo.