Ga naar hoofdinhoud

Financiële gezondheid van ziekenhuizen: 4 op 10 in het rood

Het beeld dat Zorgnet Vlaanderen op 24/03/2014 schetst, is allesbehalve fraai: 4 op de 10 ziekenhuizen gaan in het rood.

Het spookbeeld van een ziekenzorg met besparingen op personeel en infrastructuur evenals hogere bijdragen voor de patiënt is terug, eigenlijk van nooit weggeweest.

Alhoewel het helemaal niet aan Intrum is om de problematiek van onderfinanciering aan de basis op te lossen, denken wij graag mee over oplossingen die op ons terrein, dat van het credit management, te vinden zijn.

Besparing op personeel, nee toch …

Op het nieuws hoorden wij dat ziekenhuizen in het slechtste geval zullen moeten besparen op personeel. Wij geloven dat het zo een vaart niet zal lopen, maar dat ziekenhuizen wel nog kunnen groeien wat betreft efficiënte inzet van de middelen die ze ter beschikking hebben.

Doorheen onze veelvuldige contacten zien wij een behoorlijke groeimarge voor het outsourcing gedachtengoed binnen de zorgsector. Door de juiste uitbesteding kan vaak een betere personeelsinzet gerealiseerd worden.

Zo ook op vlak van credit management. Het outsourcen van een gedeelte of het hele facturatie- en invorderingsproces is een reële opportuniteit; op die manier kan u uw medewerkers vrijmaken voor activiteiten die meer toegevoegde waarde leveren, en misschien wel het verschil maken in een kwalitatieve zorgverstrekking.

Alternatieve financieringsoplossing zoals Factoring brengen verbetering KPI’s zorginstellingen

Moderne financieringstechnieken zoals factoring maken het mogelijk om sneller en over meer financiële middelen te beschikken. Bij factoring verkoopt u een pakket aan onbetaalde vorderingen op het moment van uw keuze. Gevolg is dat u sneller over uw financiële middelen beschikt.

Ook de cash flow forecasting wordt gemakkelijker, u vereenvoudigt het proces en voor u als niet btw-plichtige kan u btw uitsparen op gerechtsdeurwaarders/advocaten kosten. Positieve financiële effecten over de hele lijn terwijl u de regie over uw wanbetaler dossiers deels bewaart.

Bel Nico Vertriest, onze zorgsector specialist op 09 218 90 94 als u hierover van gedachten wil wisselen.

Spreek met onze zorgsector expert:

Maak een afspraak met Nico Vertriest >

Of bel 09 2018 90 94