Ga naar hoofdinhoud

Financiële marge brokkelt af in de ziekenhuissector

De ziekenhuissector financiert zijn investeringen voor een belangrijk deel met de vrije cash flow die de sector genereert. Deze vorm van “autofinanciering” komt steeds meer onder druk gezien de winstmarge sinds 2008 stelselmatig terugloopt.

Volgens de MAHA studie, uitgevoerd door Dexia, beleeft de ziekenhuissector een groeivertraging. Die is vooral te wijten aan de beperkte stijging van de “omzet artsenhonoraria”. Netto houden de ziekenhuizen 10 miljoen euro minder over aan artsenhonoraria.

De “bezoldigingen” stegen in 2010 sterker dan de omzet. De toegenomen kost per voltijds equivalent (VTE) en een toename in het aantal VTE’s zijn de belangrijkste oorzaken.

Het bedrijfsresultaat in de zorgsector daalt in 2010 met 25,3%. De winstmarge daalt van 1,6% naar 1,2%. Gevolg is dat toekomstige investeringen onder druk komen staan in de ziekenhuissector.

Geld vrijmaken voor dringende investeringen

In slechte economische tijden hebben wanbetalers een écht nefaste invloed op uw cash flow. Als u kiest voor consumer factoring, betaalt Intrum u onmiddellijk een correct bedrag uit voor uw openstaande vorderingen. Vanaf dat moment staat Intrum in voor de verdere opvolging.

 Smart sourcing voor debiteurenbeheer

De zorgsector expert van Intrum helpt ziekenhuizen hun cash flow verbeteren. Eerst en vooral zorgen wij voor een doeltreffende opvolging van uw schuldenaren.

Optimaliseer uw back-office debiteurenbeheer:

Spreek met de zorgsector expert van Intrum >

Verbeter de cash flow van uw ziekenhuis.