Ga naar hoofdinhoud

Gaat de VREG kort door de bocht bij het opstellen van gedragsregels?

In augustus 2014 lezen wij in verschillende kranten dat de Vlaamse energieregulator (VREG) eist dat de energieleveranciers “minimale” gedragsregels respecteren bij de aanpak van wanbetalers.

Gedragsregels rond afbetalingsplannen die VREG voorstelt

  1. Er moet ALTIJD een afbetalingsplan worden toegestaan, behalve bij heel zware schulden.
  2. Betaalplannen zijn het best kosteloos.
  3. De toekenning van een afbetalingsplan mag energieleveranciers er niet toe aanzetten hogere voorschotfacturen aan te rekenen.
  4. Wie het afbetalingsplan 1 maand niet volgt, zou niet meteen gestraft mogen worden. VREG vraagt de energieleveranciers nadrukkelijk deze gedragsregels na te streven maar kan dit niet verplichten.

Betekenen deze gedragsregels een stap vooruit?

Gedragsregels helpen klanten beschermen tegen uitwassen. Ze scheppen duidelijkheid en zorgen ervoor dat alle energieleveranciers op één lijn zitten. Gedragsregels mogen echter geen grote nadelen inhouden voor de energieleveranciers zelf. En daar wringt het schoentje…

Wat de gedragsregels over het hoofd zien omtrent afbetalingsplannen…

  1. Vooraleer een afbetalingsplan voor te stellen, is het noodzakelijk om te polsen naar de financiële toestand en de betalingscapaciteit van de wanbetaler. Het is voor de energieleverancier belangrijk dat een afbetalingsplan wordt afgesproken dat “binnen de normen” valt. De wanbetaler een schuld van € 1.000 euro laten aflossen met maandelijkse schijven van € 5 betekent voor de energieleverancier een financiële aderlating.
  2. Energieleveranciers zijn wettelijk verplicht om voor gezinnen renteloze betaalplannen te voorzien hoewel deze voor de energieleverancier niet kosteloos zijn. Enerzijds is er de administratieve workload. Anderzijds is zo’n betaalplan een vorm van financiering. Waarom mag hiervoor in de energiewereld geen interest worden aangerekend terwijl dit in alle andere sectoren wel gebeurt?
  3. Het is niet meer dan logisch dat een bedrijf minder krediet toestaat aan een gekende wanbetaler. Een te lage voorschotfactuur is de facto een vorm van krediet. Om zichzelf te beschermen, hebben energieleveranciers de reflex om voorschotfacturen in geval van wanbetaling te verhogen. Zolang dit gebeurt in verhouding met het gekende (of ingeschatte) energieverbruik van de wanbetaler is dit geen probleem. In 10% van de gevallen (vaak bij een nieuwbouwwoning, nieuwe bewoners in bestaand huis of bij een verandering in energieconsumptie) blijkt het verbruik veel te laag ingeschat. De voorschotfacturen verhogen, helpt een “bill shock effect” vermijden wanneer de eindafrekening in de bus valt. Noot: Smartmeters, die de verbruiksgegevens real-time doorsturen, zouden het bestaande facturatiemodel met vaste voorschotfacturen en een eindafrekening in de toekomst volledig kunnen omgooien. Een model met variabele voorschotfacturen zou echter in strenge wintermaanden voor een “bill shock effect” kunnen zorgen.
  4. Een wanbetaler “droppen” als klant nadat hij één aflossing mist, lijkt ook ons te snel. Soms is zo’n gemiste aflossing louter en alleen te wijten aan verstrooidheid of onzorgvuldigheid van de wanbetaler. Hij is mogelijk wel van goede wil. Wanneer een tweede aflossing achterblijft, heeft u voldoende redenen om aan te nemen dat de wanbetaler het overeengekomen afbetalingsplan niet wil of kan respecteren. Elke extra factuur die u naar deze klant stuurt, houdt een hoog betalingsrisico in. Door levering aan zo’n klant te stoppen, kan u dat risico beperken. Een onvermogend schuldenaar is trouwens zelf ook beter af bij de sociale leverancier. Met een budgetmeter wordt de wanbetaler verplicht zijn energieverbruik te matigen, wat bij geldgebrek de enige goede oplossing is.

Waarom energieleveranciers beter opletten met wanbetalers?

Meer dan de helft (52%) van de Europese energieleveranciers kampt met ernstige liquiditeitsproblemen vanwege achterstallige betalingen. De gemiddelde verliezen door oninbare vorderingen zijn gestegen van 1,5% (in 2008) naar 2,1% (in 2014). De gemiddelde betalingsachterstand van particuliere klanten en overheidsklanten is sinds 2008 bijna verdubbeld!

betalingsachterstand energiesector 

Gezien de hoge bedragen die spelen in de energiesector, is slim omgaan met krediet een absolute vereiste. Dit vereist coördinatie tussen front-end (customer service, operations, call center) en back-end (collections, finance). Gestroomlijnde processen, kredietinformatie en segmentatie helpen het kredietrisico beter beheren.

 

Kredietrisico van nieuwe klanten juist inschatten?

Reken op de credit management consultants van Intrum >

Wij helpen nieuwe klanten opdelen in het juiste risicosegment.