Ga naar hoofdinhoud

Hoe Belgische ziekenhuizen het verlies door wanbetalers inperken?

Waarom ziekenhuizen beter opletten met wanbetalers?

Bijna twee derden (65%) van de Europese zorginstellingen kampt met ernstige liquiditeitsproblemen vanwege achterstallige betalingen. De gemiddelde verliezen door oninbare vorderingen zijn sinds 2008 gestegen van 1,8% naar 3,6% in 2014. De gemiddelde betalingsachterstand is sinds 2008 sterk gestegen zowel voor B2C- en B2B-facturen als voor overheidsfacturen!

wanbetalers van zorgsector

 

Het is duidelijk dat de financiële crisis Belgische ziekenhuizen verplicht om slimmer met krediet om te springen. Er is in de ziekenhuissector dringend behoefte aan een betere coördinatie tussen front-end (patiëntenonthaal, administratie, call center) en back-end (facturatie, collections, finance). Gestroomlijnde processen, kredietinformatie en segmentatie helpen het kredietrisico beter beheren.

Neem uw kredietstrategie onder de loep & zoek naar verbeterpunten

1. Kredietrisico beperken bij de patiëntenreceptie

 • a. Vraagt u voorschotten aan patiënten die bij u gekend zijn als slechte betaler?
 • b. Beperkt u bij slechte betalers het comfort om de ziekenhuisfactuur laag te houden?
 • c. Zijn patiënten met openstaande facturen voor uw receptioniste duidelijk herkenbaar in uw database?
 • d. Zijn patiënten die in het verleden laattijdig betaalden voor uw receptioniste duidelijk herkenbaar in uw database?
 • e. Krijgt u de massale hoeveelheden data in uw systemen vertaald naar kredietinformatie die hanteerbaar is bij het inschatten van het kredietrisico van patiënten?

2. Kredietrisico beperken met efficiënt debiteurenbeheer:

 • a. Stuurt u onmiddellijk een betalingsherinnering wanneer de vervaldatum van een ziekenhuisfactuur wordt overschreden?
 • b. Heeft u voldoende mensen beschikbaar om uit te bellen op late betalers?
 • c. Segmenteert u uw debiteurenbeheer? Voorziet u een sneller invorderingstraject voor patiënten met een hoog kredietrisico?
 • d. Doet u snel genoeg beroep op een gespecialiseerd incasso partner?
 • e. Doet u niet te snel beroep op het duurdere gerechtelijke traject via een deurwaarder of advocaat?

3. Kredietrisico beperken dankzij financiële oplossingen:

 • a. Verkoopt u oninbare vorderingen via factoring? Heeft u een vast moment in het invorderingsproces waarop deze verkoop plaats vindt?
 • b. Heeft u al gehoord van onze unieke invorderingsgarantie voor minimum risico en maximum controle?

 

Spreek met een zorgsector expert:

Maak een afspraak met Nico Vertriest >

Ontvang advies voor een betere inning van onbetaalde facturen!