Ga naar hoofdinhoud

Hoe wanbetalers vermijden in de energiesector?

Vlaming blijft driftig van energieleverancier wisselen

De Vlaming blijft driftig elektriciteits- en aardgasprijzen vergelijken en van energieleverancier wisselen. Nergens in Europa wisselen gezinnen en bedrijven meer van energieleverancier dan in Vlaanderen. Vooral het afschaffen van de verbrekingsvergoedingen heeft voor uw klanten de economische (maar ook de psychologische) switchkost verlaagt. Voorts neemt de populariteit van groepsaankopen erg toe.

Slimmere klantenwerving én klantenbehoud dankzij kredietrisicobeheer

1. Beperk het kredietrisico op het moment dat u een klant werft:

  • a. Bent u zeker dat u geen winback acties loslaat op ex-klanten, die in uw systemen gekend zijn als wanbetaler?
  • b. Filtert u slechte betalers uit de adreslijsten die u gebruikt voor klantenwerving acties via DM of telesales?
  • c. Beschikt u over predictive scoring modellen om het kredietrisico bij prospecten correct in te schatten?


2. Kredietrisico beperken met efficiënt debiteurenbeheer:

  • a. Stuurt u onmiddellijk een betalingsherinnering wanneer de vervaldatum van een factuur wordt overschreden?
  • b. Steeds meer gezinnen én KMO’s hebben geldproblemen. Segmenteert u uw debiteurenbeheer? Voorziet u een sneller invorderingstraject voor klanten met hoog kredietrisico?
  • c. Doet u snel genoeg beroep op een gespecialiseerd incasso partner?
  • d. Hoe snel stopt u de dienstverlening wanneer een klant zijn facturen niet betaalt?


3. Kredietrisico afbouwen op het moment dat u aan klantenbehoud doet:

  • a. Houdt uw switchmanagement rekening met de winstgevendheid van klanten? Door middel van goed switchmanagement kan voorkomen worden dat winstgevende klanten vertrekken of juist niet voorkomen dat verliesgevende klanten (bv. slechte betalers) vertrekken.
  • b. Door voorspelde switchkansen te combineren met klantwaarde kan het marketing budget voor klantenretentie effectiever worden besteed. De klantwaarde wordt bepaald door toekomstig omzetpotentieel en betaalgedrag. Voorziet u een “cutoff point”, waarna de verwachte opbrengsten per klant lager zijn dan de verwachte kosten van klantenbehoud acties?


Verbeter de ROI van klantenwerving én klantenbehoud acties:
Besteed uw marketing budget effectiever >
Spendeer uw geld bedachtzaam!