Ga naar hoofdinhoud

Nieuwe regels voor banksector: Et alors?

Mario Draghi liet het vallen op de jaarvergadering van het IMF: tegen november 2014 neemt de ECB het toezicht op zich van de grootste Europese banken. Hij belooft een rigoureuse evaluatie, met als doel de banksector in staat te stellen geld te lenen aan de reële economie.

ECB-directeur Jorg Asmussen werkt aan duidelijke criteria om de kwaliteit van de activa van banken te evalueren.

Verplicht minimum eigen vermogen banken

Uit statistieken van het ECB blijkt dat het eigen vermogen van de Belgische banken slechts 5,3% bedraagt. Voor financiële instellingen wordt het eigen vermogen gedefinieerd als "middelen die volledig en onvoorwaardelijk ter beschikking staan van de instelling om haar risico's of verliezen in te dekken".

De meeste banken zijn geen voorstander van een al te groot eigen vermogen. Hoe groter het eigen vermogen, hoe lager de ROE (Return On Equity, of rendement op het eigen vermogen). Een relatief hoge ROE binnen de eigen sector is een mooie troef die aandeelhouders charmeert. Daarom kiezen banken ervoor om het eigen vermogen laag te houden.

Het minimum eigen vermogen van banken is echter een buffer voor het opvangen van oninbare kredieten. Wij mogen verwachten dat Belgische en Europese regulatoren de komende periode strengere eisen zullen opleggen voor dat eigen vermogen. Het gevaar bestaat dat deze nieuwe eisen nog verder gaan dan de kapitaalratio’s onder Basel 3.

ROE formule 

 3 manieren om uw ROE aantrekkelijk te houden?

Wanneer banken in de toekomst verplicht wordt hun eigen vermogen te verhogen, kan u de ROE op peil houden door de netto-winst van uw bank te vergroten.

Drie stappen die u vooruit helpen:

  1. Minimaliseer de cost of collection: Optimaliseer uw afdeling contentieux en zorg voor een snellere inning van aflossingen op toegestane kredieten.
  2. Incasseer sneller en meer: Besteed de inning van achterstallige betalingen uit aan een invorderingsexpert, die zijn sporen heeft verdiend in de banksector.
  3. Maak direct geld vrij: Verkoop problematische kredieten die u anders misschien zou moeten afschrijven als “bad debt”. Maak direct geld vrij dankzij Debt Sales!

Process management bepaalt toekomst banken

De overhead kosten beheersen, is vandaag kritiek voor het overleven van een bank. Door de kosten te beheersen, verbetert een bank haar rendement op het eigen vermogen (ROE).

Een vaak gebruikte parameter om de productiviteit van een bank te meten, is de Cost to Income Ratio (CIR). Hoe lager deze ratio, hoe productiever uw bank is.

Let wel op, als u wil benchmarken met banken in andere Europese landen: Verschillen in intrestvoeten, commissies en arbeidskosten hebben een belangrijke impact op de CIR-berekening. Het vermogen om hogere prijzen te vragen, zegt niks over de productiviteit van uw bank. Wij raden dan ook aan een aangepaste CIR-berekening in te voeren, die prijscomponenten uitsluit en focust op de productiviteit en performantie van uw bank.

 

Beter process management?

Spreek met onze banksector expert >

Verbeter de CIR en ROE.