Ga naar hoofdinhoud

Onbetaalde ziekenhuisfacturen: Het verschil tussen rode en zwarte cijfers

In De Tijd van 30/09/2015 verscheen een artikel omtrent de groeiende problematiek van onbetaalde facturen in ziekenhuizen: 51 miljoen euro lopen onze ziekenhuizen ondertussen mis. Voor vele ziekenhuizen maken onbetaalde facturen het verschil tussen rode en zwarte cijfers.

Niets nieuws onder de zon

Nieuw is deze trend zeker niet. De ziekenhuissector gaat al jarenlang deze richting uit. Zo lopen jaar na jaar de oninvorderbare facturen (Bad debt loss) van de Europese ziekenhuizen verder op.

Het positieve is dan nog dat de afschrijvingspercentages die Belgische ziekenhuizen moeten nemen, lager liggen dan de Europese. Het kan nog slechter, maar dit is slechts een magere troost. 

Snellere uitbesteding van onbetaalde facturen als "EHBO"

Een eerste oplossing voor het groeiend aantal onbetaalde ziekenhuisfacturen is dat de ziekenhuissector een grotere openheid op vlak van outsourcing vertoont.

Het uitbesteden van een gedeelte of het hele facturatie- en invorderingsproces is een reële opportuniteit. Op die manier kan een ziekenhuis medewerkers vrijmaken voor activiteiten die meer toegevoegde waarde leveren, en misschien wel het verschil maken in een kwalitatieve zorgverstrekking. De professionaliteit van het invorderingstraject zal bovendien stijgen, wat een daling van het aantal onbetaalde facturen garandeert. 

Patiëntenbeheer van de "next generation"

Moet de ziekenhuissector meer en sneller uitbesteden, dan is het echte woord van de toekomst "de verkoop van onbetaalde facturen". Moderne financieringstechnieken zoals "Debt Sales" maken het mogelijk om sneller en over meer financiële middelen te beschikken.

Bij debt sales verkoopt het ziekenhuis een pakket aan onbetaalde vorderingen op het moment van hun keuze. Zo besteedt het ziekenhuis het risico op wanbetaling uit. Gevolg is dat het ziekenhuis sneller over de financiële middelen beschikt.

Ook de cash flow forecasting wordt gemakkelijker, het proces wordt vereenvoudigd en als niet btw-plichtige kan het ziekenhuis kosten besparen. 

Licht aan het einde van de tunnel

Een obstakel voor de verdere adoptie van deze oplossingen is vast en zeker de behoudsgezindheid van de ziekenhuissector. Waar in vele andere sectoren zoals telecom en nutsbedrijven deze nieuwe financieringstechnieken reeds worden toegepast, vindt dit moeilijker ingang bij de financiële directies van onze ziekenhuizen.

Maar daar is precies beterschap op komst: de nieuwste generatie van financiële directeuren evolueert van specialist-artsen directeuren naar financiële professionals die de voordelen van de nieuwe manieren van patiëntenbeheer maar al te goed inzien.

 

Ontvang advies voor betere inning van onbetaalde ziekenhuisfacturen:

Maak een afspraak met onze zorgsector expert >

Of bel: 09 218 90 94.