Ga naar hoofdinhoud

Vereenvoudigt de pot-pourri wetgeving invordering van schulden?

Wetsontwerp weldra wet, maar nog niet van kracht

Het wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie werd onlangs op 16 oktober 2015 goedgekeurd door de kamer van volksvertegenwoordigers, en zal dus weldra wet worden. Hiermee wordt tevens een nieuwe invorderingsprocedure in het leven geroepen, m.n. de invordering van onbetwiste geldschulden van toepassing t.a.v. ondernemingen (maar niet ten aanzien van particulieren).

Verschil met klassieke juridische invordering

In vergelijking met de klassieke juridische invordering t.a.v. ondernemingen , zit de vereenvoudiging hoofdzakelijk in het feit dat er geen rechter meer aan te pas komt. Op zich komt het hierop neer dat op verzoek van een advocaat de gerechtsdeurwaarder een aanmaning met bewijsstukken en een  antwoordformulier wordt betekend aan de schuldenaar die dan 30 dagen de tijd heeft om al dan niet te betwisten.

Bij gebreke aan (gefundeerde) betwisting via het antwoordformulier stelt de gerechtsdeurwaarder hiervan een proces-verbaal op dat dan geldt als uitvoerbare titel om verder gerechtelijk uit te voeren t.a.v. de schuldenaar. 

Nieuwe procedure niet kosteloos!

Het betreft dus zeker een vereenvoudigde procedure t.o.v. de klassieke juridische invordering maar het is zeker geen kosteloze procedure, gelet op de verplichte tussenkomst van een advocaat en een gerechtsdeurwaarder. 

Minnelijke invordering blijft goedkoper

Het doel van Intrum blijft om zoveel mogelijk openstaande schulden te innen, zonder beroep te doen op een advocaat of deurwaarder. Deze procedure is minder duur voor de schuldeiser én voor de schuldenaar en laat toe om de relatie met uw klant te vrijwaren. 

Om financiële redenen en omwille van klantenbehoud, blijft het steeds aangewezen om steeds te starten met een minnelijke traject wanneer u openstaande facturen wil recupereren. 

Hoe gefundeerd moet betwisting zijn?

Een grote onbekende blijft het aspect van betwisting. Hoe gefundeerd moet deze betwisting zijn en hoe gemakkelijk zal het zijn om een betwisting in te roepen? Zo niet riskeert u alsnog onnodige advocaten en deurwaarderskosten te hebben gemaakt wanneer de betwisting wordt ingeroepen. 

Nog niet voor morgen

Deze nieuwe invorderingsprocedure is nog niet voor morgen daar nog vele praktische zaken zoals het antwoordformulier dienen uitgewerkt te worden bij K.B. Uiterlijk op 1 september 2017 moet deze wetgeving ingaan. Intrum houdt u zeker op de hoogte van de verdere evolutie van de potpourri wetgeving.

 

Stel uw vraag:

Vul de velden in en klik "verzenden":