Ga naar hoofdinhoud

Rondetafelgesprek Verzekeringssector 31/08/2017: Verslag

Op 31 augustus 2017 organiseerde Intrum naar jaarlijkse gewoonte een rondetafelgesprek voor de verzekeringsmaatschappijen. Een Rondetafelgesprek biedt de mogelijkheid om onbevangen te spreken en ervaringen te delen met concullega's rond diverse thema's.


Kasteel Tivoli in Mechelen was dit jaar het decor voor dit unieke evenement. De focus lag op het beheer van schadedossiers. Een tiental verantwoordelijken schoof mee aan tafel.

Volgende thema's vormden de basis van de gevoerde gesprekken:

  • Getuigenis rond de verkoop van vorderingen aan Intrum
  • De voor- en nadelen van het al dan niet integreren van het schadebeheer met premiebeheer
  • Minimumbedrag voor externaliseren dossiers puur commercieel ingegeven?
  • Impact van makelaars op de rappelprocedure
  • Belang van preventieve screening bij intake en fraude detectie
  • Segmentatie mogelijkheden van het intern traject – rappelprocedure op maat van de niet betalende eindklant


Markttendensen: Automatisatie, robotisatie en outsourcing intern traject

Als er gepolst werd naar belangrijke tendensen in de business, dan werd er vooral gekeken naar automatisatie en robotisatie van de interne procedure. Alsook de verdere mogelijkheden van outsourcing in dit voortraject. 

rondetafelgesprek verzekeringssector 


"Het algemeen besef dat de win voor de verzekeringsmaatschappijen zich voornamelijk vóór de drop van de klant bevindt, is een denkpiste dewelke de business naar de toekomst toe verder zal vormen" - Verantwoordelijke schadebeheer

"Voor het realiseren van de doelstellingen zal er steeds meer beroep gedaan worden op de expertise van bedrijven zoals Intrum" - Verantwoordelijke project rond optimalisatie interne procedures

Was u er niet bij maar bent u toch graag op de hoogte? Wilt u de mening kennen van grote spelers uit de verzekeringssector aangaande specifieke topics? Graag nemen wij de tijd om ook met u in gesprek te gaan rond belangrijke thema's.

Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek >