Ga naar hoofdinhoud

Rondetafelgesprek Zorgsector 22/01/2013: Verslag

Op 22 januari 2013 organiseerde Intrum in de Salons Waerboom een rondetafelgesprek voor de zorgsector. Een tiental deelnemers uit de zorgsector schoven mee aan tafel en gaven hun mening omtrent de door Intrum aangebrachte financiële topics. In dit korte verslag geven wij u de highlights mee!

Ophogen van kosten op onbetaalde ziekenhuisfactuur?

Een onderzoek van Intrum wijst uit dat het toepassen van de in de algemene voorwaarden gestipuleerde verwijlintresten en forfaitair schadebeding een uitermate positieve impact heeft op het gemiddeld recuperatiepercentage per dossier.

Deelnemers zijn het er over eens: “Het is zoeken naar een goed evenwicht. Enerzijds mag een zorginstelling niet verzaken aan haar sociale opdracht: de patiënt centraal stellen en verder helpen. Anderzijds is het halen van de financiële doelstellingen noodzakelijk om de toekomstige investeringen en het voortbestaan van de zorginstelling te financieren."

Het opvolgen van onbetaalde facturen is een kost die niet mag onderschat worden. Daarom is het noodzakelijk om de kost van invordering, waar mogelijk, door de wanbetaler mee te laten betalen.

Aangetekende zending bij onbetaalde ziekenhuisfacturen?

De vrij hoge kost van een aangetekende zending zet de meeste ziekenhuizen ertoe aan om deze niet in te schakelen. Als het alsnog gebeurt, is het vooral selectief en dat meestal bij de hogere factuurbedragen.

Afbetalingsplannen in de zorgsector

In de gezondheidszorg duiken afbetalingsplannen steeds vaker op. Merkwaardig is dat dubbele betalingen frequenter voorkomen bij patiënten met een afbetalingsplan. Dat veroorzaakt extra workload.

E-facturatie in de zorgsector

Hoewel ziekenhuizen e-facturatie zien als een potentiële time-saver, doet het gebrek aan pc-vaardigheid bij de vooral oudere patiënten ze twijfelen aan de geschiktheid van deze oplossing voor de zorgsector.

Cash betalen in ziekenhuis: Behouden of afschaffen?

Hoewel een kasdienst omslachtig is, geloven veel ziekenhuizen dat zo’n laagdrempelige betalingsmogelijkheid de kans op betaling aanzienlijk verhoogt. Vooral oudere patiënten betalen graag cash.

Verjaringstermijn voor onbetaalde ziekenhuisfacturen

De deelnemers zijn het erover eens: De korte verjaringstermijn voor ziekenhuisfacturen maakt facturatie en invordering in de zorgsector speciaal.

Dhr Gerd Callewaert van AZ Sint Lucas Brugge wijst erop dat naast de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek ook dient rekening gehouden te worden met de specifieke wetgeving van toepassing binnen de gezondheidszorg en de Belgische ziekteverzekering:

  • Artikel 1 van het KB van 19 mei 1995
  • Artikel 174 van de gecoördineerde ZIV-wet van 14 juli 1994

 

Verjaring ziekenhuisfacturen - Schematische voorstelling

  Termijn: Start verjaringstermijn:
Wanneer het om een eerste betaling gaat 2 jaar na het einde van de maand waarin de verzorging is verstrekt. Na het einde van de maand waarin de verzorging is verstrekt
Wanneer het om een bijbetaling gaat 2 jaar na het einde van de maand waarin de eerste betaling is gebeurd Na het einde van de maand waarin de eerste betaling is gebeurd.