Ga naar hoofdinhoud

Rondetafels zorgsector Gent & Limelette: Verslag

Op 26 februari 2013 organiseerde Intrum een rondetafelgesprek voor de zorgsector in Gent. Hetzelfde gebeurde in Limelette op 18 februari 2014. Een twintigtal deelnemers uit de zorgsector schoven mee aan tafel met onze credit management experts.

Was u er niet bij maar bent u toch graag op de hoogte? Wilt u de mening kennen van grote spelers uit de zorgsector? In dit korte verslag geef ik u graag de belangrijkste conclusies mee!

Debiteurenbeheer: Inrichting van het voortraject

De inrichting van het voortraject verschilt sterk naargelang het ziekenhuisbeleid. Er is één merkwaardig regionaal verschil: in Vlaanderen verdwijnt de tweede rappel meer en meer, terwijl deze in Wallonië nog volop wordt gebruikt. Over het algemeen valt de succes ratio van zo’n tweede rappel tegen.

Uitbellen blijkt een goede manier om patiënten tot betaling te overhalen. Ziekenhuizen beschikken echter vaak over onvoldoende mensen om wanbetalers telefonisch op te volgen.

Aangetekende zendingen worden in het voortraject nauwelijks gebruikt wegens de hoge kostprijs.

Acceptatiebeleid & risicominimalisatie ziekenhuizen

Voorschotten vragen aan slechte betalers, helpt het risico minimaliseren. Dit wordt reeds toegepast bij esthetische ingrepen en in de radiologie. De vraag is of dit kan worden doorgetrokken naar standaard ingrepen.

Veel ziekenhuizen markeren in hun databank patiënten met openstaande ziekenhuisfacturen door middel van een €-teken. Het is gangbaar om het comfort van wanbetalers in te perken zonder afbreuk te doen aan de verplichte basiszorg. Ze krijgen bijvoorbeeld geen éénpersoonskamer en boeten in op comfort zoals telefoon en televisie op de kamer.

Slechte betalers tijdig detecteren

Oude betalingsgegevens in de databank van een ziekenhuis zeggen soms weinig over het huidige betaalgedrag van een patiënt. Iemands financiële situatie kan immers snel veranderen.

Bovendien geven die eigen data weinig zicht op andere schulden waarmee de patiënt worstelt. Misschien kocht hij onlangs een auto op afbetaling? Misschien heeft hij grote schulden bij telecom- en/of energiebedrijven?

E-facturatie

Elektronische facturatie kan zeker nuttig zijn wanneer wij de kostprijs van een papieren factuur afzetten tegenover een e-mail. Ziekenhuizen betwijfelen of de kwaliteit van e-mail adressen in hun databank voldoende is om aan e-facturatie. Er wordt opgemerkt dat goede e-mailing software handig omspringt met foute e-mail adressen en op termijn de adreskwaliteit helpt verbeteren.

Rekening houdend met de vele oudere patiënten kan e-facturatie de papieren facturatie niet volledig vervangen. Afhankelijk van de leeftijd en voorkeur van de patiënt en de beschikbaarheid van een correct e-mail adres kan al dan niet elektronische facturatie worden ingeschakeld.

Invordering via deurwaarder of advocaat

Het inschakelen van een advocaat of deurwaarder voor invorderingsacties is een dure aangelegenheid. Zij hebben over het algemeen minder ervaring met het efficiënt inrichten van minnelijke invordering en schakelen sneller over naar het duurdere gerechtelijke traject.

Intrum gaat in de minnelijke fase veel grondiger te werk. Het terugvinden van verhuizers of omspringen met onvolledige adresgegevens, is bijvoorbeeld één van onze specialiteiten. Onze dossierbeheerders kunnen de patiënt opbellen uit naam van uw ziekenhuis en een afbetalingsplan voorstellen wanneer die geen uitweg ziet.

De kosten van gerechtelijke invordering via een advocaat of deurwaarder lopen veel hoger op, zeker nu zowel de deurwaarder als de advocaat 21% BTW dienen aan te rekenen.

Factoring als alternatieve financieringstechniek

Weinig ziekenhuizen hebben ervaring met factoring. Dit is het verkopen van openstaande vorderingen aan een bedrijf dat u onmiddellijk een correct bedrag betaalt en de verdere opvolging op zich neemt.

Bij veel ziekenhuizen bestaat de vrees om de regie over het dossier en het patiëntenbeheer kwijt te raken. Als u kiest voor factoring bij Intrum, zit u echter safe. Wij zijn een beursgenoteerd, internationaal bedrijf dat een strikte deontologische code volgt. U krijgt een volledig inzicht in het voorziene stappenplan voor inning van achterstallige betalingen. Bovendien biedt Intrum u de mogelijkheid om de status van dossiers in te kijken ook nadat u deze aan ons heeft verkocht.