Ga naar hoofdinhoud

Wanbetaling in e-commerce: Wie zijn de risicogroepen?

Recent onderzoek door Intrum Switzerland legt de risicogroepen bloot binnen e-commerce. Hoewel de studie werd gevoerd in Zwitserland, kunnen wij ervan uitgaan dat de conclusies gelijklopend zijn in de rest van Europa.

Leeftijd en familiesituatie

1. De leeftijdsgroepen boven 45 jaar zijn nog steeds beduidend minder actief in e-commerce. Al dient gezegd dat vrouwen tussen 45 en 59 binnen e-commerce een interessante doelgroep uitmaken. Ze hebben een relatief hoog consumptieniveau en een laag risico op wanbetaling.

2. Singles en vooral éénoudergezinnen houden een hoger risico op wanbetaling in.

 

Inkomen en opleidingsniveau

1. In de lagere inkomensklassen bevinden zich segmenten met een hoog consumptieniveau en een hoog risico op betalingsproblemen. Als u een hoog percentage van dit type klanten in uw e-shop krijgt, loopt u een hoog kredietrisico, als u zichzelf niet beschermt.

2. Mensen met een hoog opleidingsniveau consumeren meer via e-commerce en houden een lager kredietrisico in.

 

Belangrijkste conclusies voor uw e-shop

U doet er goed aan met uw e-shop volgende type klanten aan te trekken:

- Mannen en vrouwen uit de leeftijdsklasse 30 – 44

- Vrouwen uit de leeftijdsklasse 45 – 59

- Families en koppels

- Hoog opgeleide mensen uit de middenklasse

 

Uw kredietrisico vergroot als u volgend type e-shop klanten aantrekt:

- Jongeren tussen 0 – 29

- Eénoudergezinnen en singles

- Mensen met lagere inkomens

- Mensen met een beperkte opleiding

 

Uw omzet verhogen en risico beperken

Wanneer uw klanten zich – deels of volledig – situeren in de hierboven vernoemde risicovolle segmenten, heeft uw credit management extra aandacht nodig!

De makkelijkste manier om het kredietrisico te beperken, is enkel directe betaling met Visa-card toestaan in uw e-shop. Hoewel dit een erg efficiënte werkwijze is om het kredietrisico te beperken, verliest u hiermee minstens 30% omzet.

 

Voorzie een Bill-me-later knop zonder risico:

Vraag naar onze Credit Decision oplossing >

Hou uw e-shop financieel gezond!