Ga naar hoofdinhoud

Zelffinanciering ziekenhuizen onder druk – Wat nu?

Belfius publiceerde eind 2013 haar 19e Maha-studie, waaraan 100% van de algemene ziekenhuizen deelnamen. De resultaten zijn alarmerend voor de zorgsector.

Maha-studie: Resultaat algemene ziekenhuizen gaat achteruit

De omzet stijgt in 2013 slecht licht (+2,2%) terwijl de bezoldigingskost toeneemt met 3,6%. Dit laatste is vooral te verklaren door de anciënniteitsstijging van het personeel, de uitvoering van het sociaal akkoord en de pensioenproblematiek bij verschillende publieke ziekenhuizen.

Door de sterke stijging van de loonkosten in vergelijking met de omzet daalt het gewone bedrijfsresultaat van 0,7% naar 0,5% van de omzet. Uit de Maha-studie blijkt dat 40 van de 92 algemene ziekenhuizen in België een negatief gewoon bedrijfsresultaat behaalden in 2013 tegenover 28 in 2012.

De winstmarge die een gemiddeld ziekenhuis draait, is dus zeer miniem: minder dan 1%. Dat maakt ziekenhuizen erg kwetsbaar, rekening houdend met de vergrijzing die er aan komt en een overheid die bespaart.

Ziekenhuizen blijven investeren, volgens Maha-studie

In 2011 werd vastgesteld dat de ziekenhuizen terug meer gingen investeren. Die trend zet zich door. In 2012 liepen de investeringen op tot 1,3 miljard EUR. In 2013 werd voor 1,6 miljard EU geïnvesteerd. Een stijging van 29,5% ten opzichte van 2012 en van 40,5% ten opzicht van 2011.

Ziekenhuizen gaan meer langetermijnschulden aan?

In 2013 deed de ziekenhuissector nog in belangrijke mate aan zelffinanciering. Ongeveer 280 miljoen EUR van de 429 miljoen EUR vrije cashflow die de sector realiseerde werd hiervoor aangesproken.

Met de dalende bedrijfsresultaten ziet het er naar uit dat ziekenhuizen steeds minder op zelffinanciering zullen kunnen rekenen. Voor steeds meer investeringen zullen ziekenhuizen moeten terugvallen op langetermijnschulden aangegaan bij kredietinstellingen.

Ziekenhuisfinanciering steeds vaker met risicovolle “bullet” en “balloon” kredieten

Nieuwe regels maken de banken terughoudend voor langlopende leningen om hospitaalgebouwen te financieren. Steeds vaker bieden banken zogenaamde 'bullet'- en 'balloon'-kredieten aan, waarbij aan het eind van de duurtijd nog een groot bedrag betaald moet worden. Waarop ziekenhuizen opnieuw op zoek moeten naar nieuwe financiering. Deze evolutie is niet zonder risico's. Het probleem wordt zo verschoven naar de toekomst.

Tijd om nieuwe financieringsvormen aan te spreken?

Een ziekenhuis kan direct geld vrijmaken door openstaande vorderingen te verkopen aan Intrum. Dankzij factoring (of debt sale) worden verwachte inkomstenstromen van het ziekenhuis onmiddellijk vertaald in cash. Ziekenhuizen kunnen hiermee liquide middelen vrijmaken om aan autofinanciering te doen.

Beroep doen op factoring is ideaal om bij inversteringen risicovolle kredieten te vermijden.

Bovendien neemt Intrum, in geval van factoring, het risico van niet-betaling en het debiteurenbeheerproces van u over zodat uw ziekenhuis zich volledig kan concentreren op haar kernactiviteiten.

Sneller cash, verlaagd kredietrisico & minder overheadkosten?

Maak een afspraak met onze zorgsector expert >

Ontdek de morgelijkheden van factoring als financieringsvorm